Länk till startsidan

Projektutvecklare, Mark- och exploateringsavdelningen

Tekniska förvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

Lund är en regional motor med internationell profil och stark utvecklingskraft. Staden ska växa hållbart och flera större stadsbyggnadsprojekt pågår. Med pågående tillväxttakt kan Lunds kommun komma att ha nära 160 000 invånare år 2035, jämfört med dagens cirka 127 000. 

Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Råbylund, Källby och Stångby är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Kring Lund C, som redan idag har fjärde flest resenärer i landet och en stark resandeökning, pågår också planering för att utveckla stationsområdet. Viktiga utgångspunkter i kommunens planering är att i första hand växa inifrån och ut genom att bygga tätare och att växa så att det är möjligt för många att gå, cykla och åka kollektivt och på så sätt växa hållbart. 

Tillsammans med dina kollegor bevakar du fastighetsmarknaden i Lund och föreslår och genomför strategiska fastighetsaffärer genom hela exploateringsprocessen.

Vill du vara med och driva Lunds expansiva utveckling?

På Tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

För att genomföra denna utvecklingsresa behöver vi förstärka vår organisation på tekniska förvaltningen inom projektledning, exploatering, planering i tidiga skeden, masshantering mm. 

Om oss
Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens markreserv. Utifrån idé om exploatering initierar vi planprocess och beställer utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden. Under processens gång genomför vi försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Vid privata exploateringar säkerställer vi kommunala intressen genom exploateringsavtal. Vi värnar om ett hållbart utnyttjande av våra markresurser.

Just nu fokuserar vi extra på att tillsammans med andra förvaltningar skapa en gemensam, sammanhållen samhällsbyggnadsprocess! Vi har många spännande projekt på gång med olika inriktning och omfattning där bostadstyp och upplåtelseform varierar. Projekten finns i Lunds tätort och också i de östra kommundelarna; Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp. Idag är vi 12 medarbetare och vi kommer att bli fler under året.

Om rollen
I uppdraget som projektutvecklare på Lunds kommun ingår att tillsammans med kollegorna på avdelningen, bevaka fastighetsmarknaden i Lund och föreslå och genomföra strategiska fastighetsaffärer.

Projektutvecklaren ska tillsammans med de andra projektutvecklarna vara drivande i utvecklingen av det kommunala markinnehavet i tidiga skeden av exploateringsprocessen, vilket innebär att föreslå, initiera och genomföra utredningar, förstudier, ekonomiska analyser mm. Nya exploateringsprojekt innebär ofta att nya detaljplaner behöver initieras. Exploateringarna kan omfatta hela spektret inom samhällsutveckling, dvs nya bostadsområden, verksamhetsområden och ofta handlar det om en kombination av bostäder och verksamheter, liksom annan samhällsservice som t ex förskolor, skolor osv.

En stor del av arbetet är att arbeta med förhandlingar, avtal och överenskommelser med fastighetsägare. I rollen som projektutvecklare ingår att göra framställningar till nämnd om förvärv, begäran om planläggning, att upprätta och följa avtal, budgetansvar, kvalitetssäkring och uppföljning. Du är, i egenskap av projektutvecklare, den som representerar kontoret i olika frågor. I uppdraget ingår att delta i kommunövergripande arbetsgrupper rörande frågor såsom till exempel hållbarhet, lokalsamordning, verksamhetsutveckling med mera.

Om dig
Vi söker dig som har ett samhällsbyggnadsintresse!

Du har flera års erfarenhet från fastighetssektorn och god kännedom om exploateringsprocessen samt förhandlingsvana krävs. Du har en kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift. Du blir en del av en avdelning med god sammanhållning och hög trivsel. Därför är det viktigt att du tycker om att samarbeta och vara en del av ett team. Det är en fördel om du har erfarenhet och förståelse för hur en politisk styrd organisation fungerar.

Du har sannolikt en akademisk utbildning exempelvis civilingenjör inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, lantmäteri alternativt juristexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

B-körkort är ett krav.

Placering
Kristallen. Du sitter i kontorslandskap i moderna lokaler hos tekniska förvaltningen, Lunds kommun. Möjlighet till distansarbete finns.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via www.maquire.se senast 24 augusti, ansöker gör du via, https://maquire.se/lediga-jobb/209993.

Vänta inte med att höra av dig om du är intresserad, vi följer upp efter hand. Om du har frågor, kontakta Gunilla Thulin 0735-499900 (gunilla.thulin@maquire.se) eller Catharina Sjögren 0706-034231 (catharina.sjogren@maquire.se). Det går bra att kontakta oss utanför ordinarie kontorstid samt under semestertid.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök här

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2022-08-24

Referensnummer

2022/1008

Kontaktperson(er)

  • Gunilla Thulin, Maquire, 0735-499900(gunilla.thulin@maguire.se)
  • Catharina Sjögren, Maquire, 0706-034231(catharina.sjogren@maquire.se)

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?