Länk till startsidan

Ungdomsombud

Kultur- och fritidsförvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.

Om oss

Inom verksamhetsområdet Ungdomspolitik arbetar vi med delaktighet och inflytande bland Lunds unga. Verksamheten vänder sig till alla unga i kommunen oavsett funktionsförmåga i åldrarna 12-25 år. Inom vår verksamhet drivs flera inflytandeforum som Ungdomstinget, Elevrådsdagar och Inflytandecaféer dit Lunds alla unga bjuds in för dialog med politiker och tjänstepersoner i kommunen. Utöver inflytandeforumen driver ungdomsombuden tillsammans med unga från Lund aktuella frågor gentemot kommunens beslutsfattare. Mer information om våra verksamheter går att läsa på www.ungilund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen söker ett ungdomsombud som ska ingå i teamet som arbetar med att göra ungas röster hörda både inom kommunen och i hela Sverige.

 

Arbetsuppgifter

 • Tillsammans med ungdomarnas samordningsgrupp planera och genomföra ungdomstingen, elevrådsdagar och inflytandecaféerna samt medverka vid gruppens möten
 • Stöttar ungdomstingets samordningsgrupp och eventuella utskott och medverka vid deras möten
 • Stötta och coacha unga som får projektstöd/bidrag från förvaltningen
 • Ansvara för hemsida och tillse att sociala medier är uppdaterade och tillgängliga 
 • Medverka aktivt i alla delar av verksamheten ur ett ungdomsperspektiv
 • Ta ansvar för lokaler och inventarier
 • Medverka till förvaltningens omvärldsanalys ur ett ungdomsperspektiv
 • Samverka med andra förvaltningar när det gäller delaktighets- och inflytandefrågor
 • Samverka med civilsamhället när det gäller delaktighets- och inflytandefrågor

 

Vi söker dig som

 • Du ska ha en gymnasieexamen och gärna nyligen avslutade gymnasiestudier
 • Engagerad och kunnig i demokrati-, barn- och ungdomsfrågor
 • Kunna beskriva hur en kommun fungerar
 • Vara väl förtrogen med hur unga rör sig på sociala medier och kunna kommunicera med ungdomar på ändamålsenligt sätt
 • Vet vad det innebär att producera och organisera större arrangemang för ungdomar
 • Har drivit ett ungdomsprojekt själv eller tillsammans med andra och kan berätta om det
 • Social kompetens och helhetstänkande
 • Uppskattar att arbeta i ett team med ungdomar
 • Kan identifiera sig med målgruppens livsfas och frågeställningar
 • Ha kunskap om den nationella ungdomspolitiken
 • Ha kunskap om FNs konvention om mänskliga rättigheter och barnkonventionen
 • Arbetar på ett innovativt sätt och strävar efter utveckling
 • Arbeta normkritiskt för att alla unga ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande
 • Erfarenhet från ungt entreprenörskap är meriterande men även meriterande av att nyligen varit medlem i ungdomsförening och/eller inflytelsearbete inom skola gärna inom din gymnasietid.

 

OBS! Det är nödvändigt att de som söker skriver ett personligt brev i valfri form med högst 2000 tecken som beskriver hur hen ser på Ungdomspolitikens verksamhet och framtid, ungas inflytandes roll i samhället och vad hen anser sig kunna bidra med i verksamheten. Ansökningar utan personligt brev kommer vi att gallra bort.

 

  Anställning

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Omfattning: Deltid
Lön: Månadslön
Tillträde: 220905
Sista datum: 2022-12-31

Ansökan

Ansök här

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2022-08-28

Referensnummer

2022/956

Kontaktperson(er)

 • Anna Sigurgeirsdottir, anna.sigurgeirsdottir@lund.se
 • Ida Malmer, ida.malmer@lund.se

Facklig(a) företrädare

 • Vision, vision.lund@lund.se
 • Kommunal, lund.skane@kommunal.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?