Länk till startsidan

Projektledare samt ingenjör i tidiga skeden på tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

Lund växer och utvecklas – nu söker vi dig som vill vara med och driva utvecklingen!

Lund är en regional motor med internationell profil och stark utvecklingskraft. Staden ska växa hållbart och flera större stadsbyggnadsprojekt pågår. Med pågående tillväxttakt kan Lunds kommun komma att ha nära 160 000 invånare år 2035, jämfört med dagens cirka 127 000. 

Brunnshög, Kunskapsstråket, stadskärnan, Västerbro, Råbylund, Källby och Stångby är kommunens större områden för hållbar och attraktiv stadsutveckling. Kring Lund C, som redan idag har fjärde flest resenärer i landet och en stark resandeökning, pågår också planering för att utveckla stationsområdet. Viktiga utgångspunkter i kommunens planering är att i första hand växa inifrån och ut genom att bygga tätare och att växa så att det är möjligt för många att gå, cykla och åka kollektivt och på så sätt växa hållbart. 

För att genomföra denna utvecklingsresa behöver vi förstärka vår organisation på tekniska förvaltningen inom projektledning, exploatering, planering i tidiga skeden, masshantering mm. 

Projektledare samt ingenjör i tidiga skeden på tekniska förvaltningens projektavdelning.

Tekniska förvaltningen ansvarar för att utveckla och sköta kommunens park-, natur- och skogsområden, gator, torg, gång- och cykelvägar och broar. Tekniska förvaltningen ansvarar även för kommunens markreserv: från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. 

Projektavdelningen ansvarar för genomförande av de stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som ligger inom förvaltningens ansvarsområde, från projektering fram till att färdig anläggning överlämnas till driftsorganisationen. Avdelningen är också delaktig i projekts tidiga skeden, exempelvis i detaljplaner. Projekten varierar i omfattning och komplexitet och sträcker sig från mindre ny- och ombyggnader till stora komplexa stadsutvecklingsprojekt. Vi är en beställarorganisation som i huvudsak arbetar genom externa konsulter och entreprenörer. 

På projektavdelningen arbetar idag nio medarbetare samt en avdelningschef vara två arbetar delar av sin tid med tidiga skeden. Gruppen har stor erfarenhet av att driva projekt och vi jobbar aktivt med att dela erfarenheter med varandra och därigenom hela tiden lära nytt och förbättra oss. Vi har många projekt på gång och söker nu ytterligare erfarna projektledare till våra projekt  
Inom tidiga skeden finns ett avdelningsövergripande samarbete då det finns personal inom tidiga skeden inom flera avdelningar. 

Arbetsuppgifter
Vi söker två personer. En som har en heltidstjänst som projektledare och en som delar sin tid mellan projektledning och tidiga skeden. 

Som projektledare kommer du att leda utredningar, projektering och entreprenader och även handla upp konsulter och entreprenörer. Projektledarens övergripande ansvar är att se till att projektmålen avseende tid, kvalitet och ekonomi uppnås. Projektledaren skall också ha teknisk kompetens inom markbyggnation. Arbetet inkluderar så väl att planera och strukturera ditt eget och andras arbete som riskhantering, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning i projekten. 

Arbetet innebär mycket samverkan med kollegor på kommunen och även med externa aktörer såsom t.ex. VA-syd och Kraftringen. En god samarbetsförmåga och förmåga att planera och kommunicera är därför av stor vikt, men också att du är självgående och van vid att ta helhetsansvar. 

Rollen som ingenjör i tidiga skeden innefattar att arbeta i stadutvecklingsprojekt och detaljplaneprocesser och i dessa skeden vara tekniskt kunnig i frågor som gatubyggnad, dagvatten, skyfall, massbalansering, höjdsättning, ledningssamordning, trafikutformning med mera. Det är både en rådgivande roll i nära samarbete med exploateringsledare, stadsplanerare, ledningsägare och andra aktörer men omfattar även ansvar för att beställa och driva de tekniska utredningar som behövs för att driva processerna framåt. 

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad civil- eller högskoleingenjör med relevant inriktning mot infrastruktur, bygg och anläggning eller samhällsbyggnad och har minst 10 års aktuell arbetslivserfarenhet av leda och driva projekt inom dessa områden. Vi söker dig som i beställarrollen självständigt kan driva större entreprenader inom infrastruktur. Du skall vilja dela med dig av din erfarenhet till andra och ta del av andras erfarenheter och ha ett intresse av att utveckla verksamheten. Du skall ha god kunskap och kompetens inom markbyggnation samt i de regelverk som ligger till grund för projektgenomförandet – AMA, AB04 etc. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbeta på entreprenadsidan. 

Meriterande är även goda kunskaper inom offentlig upphandling, god vana av samverkan med myndigheter samt goda kunskaper i entreprenadjuridik. 

Är du intresserad av rollen med halvtid i tidiga skeden så är det meriterande att ha god kännedom och erfarenhet av den kommunala planeringsprocessen samt erfarenhet från utredningsarbete inom markbyggnad såsom gatubyggnad, dagvatten, skyfall, massbalansering, höjdsättning, ledningssamordning, trafikutformning med mera.

Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper, de präglas av;
•    Du levererar utifrån uppsatta mål och tider
•    Du tar egna initiativ, är självständig, handlingskraftig och har hög integritet
•    Du är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten
•    Du är strukturerad i ditt arbete och skapar tydlighet i projekten
•    Du har lätt att skapa goda relationer på alla nivåer såväl internt som externt
•    Du ser affärsmässighet som en naturlig del av ditt uppdrag
•    Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift

Ansökan
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Antal tjänster

2

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök här

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2022-07-17

Referensnummer

2022/920

Kontaktperson(er)

  • Pernilla von Strokirch, 046-3592487
  • Malin Olsson, chefsrekryterare, 046-3599834

Facklig(a) företrädare

  • Tilda Brage, Sveriges ingenjörer, 046-3595750
  • Anders Söderberg, Vision, 046-3596983

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?