Länk till startsidan

Verksamhetscontroller inom barn- och skolförvaltningen

Barn- och skolförvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.

Om oss

Inom kvalitet- och myndighetsavdelningen arbetar vi systematiskt och utvecklande tillsammans med verksamheterna för att förverkliga visionen om en skola i världsklass. Vi vågar tänka nytt, vi testar och utvärderar vårt arbete för att alltid kunna utgöra garant och stöd för att olika underlag och processer bidrar till utveckling, stärkt kvalitet och likvärdighet. Nu söker vi en verksamhetscontroller som vill vara med och vidareutveckla vårt arbete. Är det du?

Vi sitter tillsammans i moderna lokaler i centrala Lund och det finns goda pendlingsmöjligheter. Morgondagens arbetsplats efter pandemin innebär att vi värnar om att ta till vara det som varit bra. Därför är ambitionen att hemarbete fortfarande är möjligt och i dagsläget är vi inte på plats på kontoret fullt ut. Vi har olika kompetenser och erfarenheter inom avdelningen, vilket också är vår styrka. Våra olikheter är viktiga i vårt gemensamma arbete inom skolkontoret och i samarbetet med verksamheterna. Vi gör varandra bra och tillsammans är vi som bäst!

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara drivande och delaktig i att utveckla vårt arbete inom mål och resultatstyrning samt i planering och uppföljning av verksamhetens resultat och kvalitet. Olika uppdrag, som projekt- eller processledare kopplat till utveckling av verksamhetssystem, för framarbetande av resultatuppföljning, analys och genomförandeprojekt, blir också del av uppgiften.
Det innebär att du kommer att ansvara för och arbeta med bland annat:

• Det systematiska kvalitetsarbetet enligt förvaltningens årshjul
• Planering, uppföljning, samt analys- och utredningsarbete
• Verksamhetsplan, årsanalys, månadsrapporter, delårsrapporter
• Att bereda ärenden inför beslut i nämnden
• Internkontroll
• Utarbetande av olika verktyg för att följa upp kvalitet, som exv. skattnings- och observationsunderlag eller enkäter till elever och vårdnadshavare i anslutning till det systematiska kvalitetsarbetet
• Att administrera och utveckla förvaltningens systemstöd för uppföljning

I uppdraget ingår att vara omvärldsorienterad och att omsätta nya lagar eller direktiv till utvecklings- eller uppföljningsmål.

Dina kontaktytor är många och du samarbetar och samverkar med personer inom den egna avdelningen, inom förvaltningen, över förvaltningsgränsen, kommunövergripande samt med politiken.

I ditt dagliga arbete kommer olika digitala administrativa-, verksamhets- eller ärendehanteringssystem användas, som exempelvis Stratsys, W3D3, QlikView eller Unikum.

Vi söker dig som

Vi söker dig som har kunskap om och erfarenhet av mål- och resultatstyrning, planering och uppföljning. Du har goda kunskaper när det gäller analys- och projektarbete och vi vill att du har erfarenhet av arbete i olika digitala verksamhetssystem samt kunskaper i Excel på avancerad nivå.

Du har akademisk examen inom det samhällsvetenskapliga området, minst 180 hp, eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. 

Uppdraget innefattar ett nära samarbete med nämnd, bland annat genom att vid behov genomföra föredragningar och anordna workshops, vilket är meriterande för befattningen.

Kunskap och tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete, processledning och av att granska kommunala verksamheter är meriterande. Även erfarenhet från förskolans/skolans verksamhetsområde och arbete i Stratsys ser vi som meriterande.

Du som söker tjänsten är kvalitetsmedveten, strukturerad och uthållig samtidigt som du har en förmåga att se nya lösningar. Då uppdraget innebär många kontaktytor är det även viktigt att du är bra på att samarbeta och samverka med andra. Din förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter eller direktiv är god och du kan omprioritera utan att tappa fokus i uppdraget.

För att lyckas i uppdraget behöver du som söker ha god förmåga att lyssna in olika målgrupper, analysera olika uppgifter, data och se samband som sedan kan ligga till grund för vårt arbete med att stärka kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse, utifrån förvaltningens statliga och kommunala uppdrag. 

Din roll kräver att du har en god kommunikationsförmåga som du anpassar till våra olika målgrupper. I uppdraget ingår att bearbeta ibland komplexa underlag, vilket ställer krav på en god förmåga att analysera, sammanfatta och på ett pedagogiskt sätt presentera ditt arbete såväl i skriftliga underlag som i muntliga presentationer för olika målgrupper. Du är bekväm med att tala inför andra.

De första urvalsintervjuerna kommer att hållas den 20 och 27 maj och de andra urvalsintervjuerna den 3 juni. Vi ber dig därför planera dig tillgänglighet.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Snarast enligt ök.

Ansökan

Ansök här

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2022-05-24

Referensnummer

2022/677

Kontaktperson(er)

  • Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, 046-3596154
  • Saha Yildirim Kulevski, verksamhetscontroller, 046-3595995

Facklig(a) företrädare

  • Gregori Macario - SSR, gregorio.macario@lund.se
  • Jannika Josefsson - Vision, jannika.josefsson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?