Jobba som ledsagare, avlösare eller kontaktperson

Som ledsagare, avlösare eller kontaktperson stöttar du en person med funktionsnedsättning till ett aktivt, socialt och meningsfullt liv. Uppdragen passar dig som vill jobba extra några timmar i veckan eller månaden.

Vad innebär uppdragen?

Ledsagare

Ditt uppdrag som ledsagare är att stötta den du jobbar med till att delta i samhällslivet och bryta isolering som en funktionsnedsättning kan leda till. Du kan exempelvis stötta personen i att ta sig till och från vänner eller aktiviteter. Som ledsagare har du en timanställning hos oss.

Avlösare

Som avlösare kommer du hem till personen du jobbar med och tar tillfälligt över ansvaret för den du jobbar med så att föräldrarna får avlastning och möjlighet till återhämtning. Ditt uppdrag handlar mycket om att aktivera brukaren utifrån de behov och intressen som hen har. Det kan handla om att gå på promenader, till lekplatser eller att göra saker hemma. Ni stannar alltid i, eller nära, hemmet när du jobbar.Avlösning kan innebära att du hjälper till vid toalettbesök, med den personliga hygienen och med att tillreda mindre måltider, men inget annat hushållsarbete. Som avlösare har du en timanställning hos oss.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson skiljer sig från att vara ledsagare eller avlösare. Du har inte en timanställning, utan rollen är ett uppdrag som du får ett fast arvode för. Att varakontaktperson innebär att du är en medmänniska som kan underlätta och stötta den du jobbar med till att leva ett självständigt liv. Det gör du genom att arbeta mot att minska social isoleringen, stimulera till en aktiv fritid och ge enkla råd i vardagssituationer.

Lediga jobb

När det finns lediga jobb så hittar du dom här. 

Lediga jobb