Här kan du jobba som timvikarie

Som timvikarie inom vård och omsorg kan du välja mellan att jobba inom hemvården, på äldreboende eller som stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ansök om att bli timvikarie

Du ansöker om att bli timvikarie inom vård och omsorg via vår e-tjänst . I din ansökan anger du vilket verksamhetsområde du vill jobba inom.

Ansök om att bli timvikarie

Äldreboenden, demensboenden och korttidsboenden

Verksamhetsområdet "Särskilt boende för äldre" ansvarar för våra äldreboenden, demensboenden och korttidsboenden för äldre. Här bor personer med omfattande behov som behöver service och omvårdnad dygnet runt.

På våra äldreboenden utför du omvårdnadsarbete och service utifrån de boendes individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader, ledsagning och social samvaro.

Hemvård, rehabilitering och service för seniorer

Verksamhetsområdet "Hemvård, rehabilitering och service för seniorer" ansvarar för omvårdnad, stöd och service till personer över 65 år som bor hemma. Här kan du jobba inom hemvården (kallas även hemtjänsten), på korttidsenhet eller växelvårdsenhet.

Inom hemvården utför du omvårdnadsarbete och service utifrån brukarnas individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, promenader, ledsagning och social samvaro.

Boende LSS

Inom Boende LSS jobbar du antingen på grupp- eller servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Du jobbar med att stötta de boende med blanda nnat omvårdnad och fritids- och kulturaktiviteter så att de kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar.

Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet "Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning" ansvarar för korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagare, avlösare, fritidsverksamhet och daglig verksamhet.

Så är det att jobba som timvikarie inom vård och omsorg