Vi byter HR-system, så påverkar det dig som timvikarie

Lunds kommun byter HR-system och inom kort måste du som timvikarie registrera dig som tillgänglig den tid du kan jobba för att vi ska kunna boka dig på arbetspass. Det här gör du i systemet, HR-portalen, där du också bland annat kommer kunna se din lönespecifikation och den tid du har arbetat. Våra gamla system, som till exempel BeSched, fasas ut eller stängs ner när vi går över till HR-portalen.

Verksamheter som idag hanterar timavlönade i Besched går över till HR-portalen och verktyget TimeCare Pool som nås via portalen. Berörda verksamheter är:

 • Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Flykting inom socialförvaltningen
 • Måltidservice inom serviceförvaltningen

Verksamheter som på sikt ska gå över till HR-portalen och verktyget TimeCare Pool fortsätter att skicka in tjänstgöringsrapporter till löneenheten som registrerar dessa i HR-portalen. Berörda verksamheter är:

 • Barn- och skolförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Kultur och fritidsförvaltningen
 • Socialpsykiatrin inom socialförvaltningen

Övriga verksamheter går över till HR-portalens självservicefunktion. Detta innebär att timavlönade i dessa verksamheter från och med oktober själva registrerar sina händelser via självservice och inte längre skickar tjänstgöringsrapporter till löneenheten. Berörda verksamheter är:

 • Serviceförvaltningen (ej måltidsservice)
 • Renhållningsverket
 • Stadsbyggnadskontoret
 • Kommunkontoret
 • Miljöförvaltningen
 • Tekniska förvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen (mindre antal enheter)

Så här gör du för att bli bokad på arbetspass

Det viktigaste för dig som timvikarie är att registrera när du kan jobba i HR-portalen. Om du inte gör det kommer du inte bli bokad på några arbetspass.

Du kan logga in i HR-portalen från och med den 11 oktober och registrera tiderna du kan arbeta. Från och med 15 oktober kommer alla bokningar att göras i systemet. Då måste du ha lagt in tiderna för att vi ska kunna boka dig.

Läs mer i manualen om hur du går tillväga.

Frågor?

Om du har frågor om det nya systemet vänder du dig till den som bokar dig på dina arbetspass.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/nytthrsystem