Vi som jobbar i Lund

Det är kul och klokt att jobba i Lunds kommun. I vår senaste kulturmätning om vad som kännetecknar våra arbetsplatser ligger ord som kunskap, lagarbete, engagemang och humor högst på listan. Att jobba hos oss är en chans att vara med och forma framtiden. Här kan du göra skillnad.

  • Vi är kommunens största arbetsgivare med 10 000 medarbetare, varav 360 personer är chefer och arbetsledare. Och vi har ett konstant behov av att hitta nya talanger, därför utvecklas nu våra strategier inom kompetensförsörjning med projekt som Breddad rekrytering och vår attraktivitet som arbetsgivare med chefs- och ledarutveckling och satsningar inom arbetsmiljön.
  • Hos oss finns en mängd olika yrken, allt från arkitekter till djurskötare. Vi som finns inom de största yrkesgrupper arbetar med barnen, ungdomarna och de äldre – vi är undersköterskor, förskollärare, vårdare och barnskötare.
  • Våra medarbetare är vår största tillgång och motsvarar nästan 60 procent av kommunens totala budget.

Medarbetare berättar

Simon Kadefors, handledare på daglig verksamhet

- Att jag får känna att jag är till någons hjälp, jag underlättar för någon som kans

ke inte annars skulle fått göra sig hörd och sedd. Det är helt otroliga människor vi har att göra med, de är extremt givande att umgås med. 

Simon Kadefors