”Det är något speciellt att jobba i andra människors hem – vi kommer nära varandra”

Hur är det att jobba som sjuksköterska inom Lunds kommun, och vilka är skillnaderna mot att jobba på sjukhus? Linda Bergman har erfarenhet från båda arbetsplatserna och så här beskriver hon sitt arbete som kommunal sjuksköterska på hemvårdsområde Torn i Lund.

En kvinna med grön bussarong står och pratar med en annan kvinna,– Det är väldigt lättsamt och mycket skratt här på Torn! Jag tycker det är jätteroligt att gå till jobbet varje dag, säger Linda, som jobbar som kommunal sjuksköterska sedan två år tillbaka.

På hemvårdsområde Torn ansvarar sjuksköterskorna för den vård som kan utföras i patienternas egna hem. Alla patienter är över 65 år och kan även ha stöd från hemtjänsten. På Torn jobbar tre sjuksköterskor som vardera har ansvar för cirka 25–35 patienter.

– Vi får göra mycket olika saker och det är det som är så roligt, säger Linda Bergman. En stor fördel är att jag bara jobbar dagtid och var nionde helg. Det ger en helt annan rutin i mitt eget vardagsliv, vilket är väldigt skönt. Det var den stora anledningen till att jag bytte till ett kommunalt jobb.

Självständigt arbete med stort kontaktnät

I sin roll som sjuksköterska har Linda Bergman mycket samarbete med andra professioner, såväl inom Lunds kommun med omsorgspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra sjuksköterskor, som med läkare på vårdcentraler och farmaceuter.

– Jag fick höra innan jag började här att sjuksköterskor i kommunen jobbar väldigt självständigt och är utelämnade till sig själva och sin kunskap, men så tycker jag inte alls att det är! Här finns alltid någon att fråga om råd och vi har ett väldigt bra teamarbete mellan professionerna, säger hon.

Ett av Lindas ansvarsområden är att göra riskbedömningar för sina patienter i kvalitetsregistret Senior alert, och varje vecka träffar hon därför fysioterapeuter, arbetsterapeuter och den vårdpersonal som känner de aktuella patienterna för att diskutera risker, åtgärder och göra uppföljningar.

– Jag träffar även läkare på vårdcentralen varje vecka för rond, och några gånger om året har vi läkemedelsgenomgångar med farmaceuter.

Fullt fokus på patienten

En kvinna sitter i en stol i sitt vardagsrum.Sjuksköterskorna i hemvården arbetar både på kontor och i patienternas privata hem, vilket gör att de lär känna sina patienter på ett annat sätt än på ett sjukhus.

– Det är något speciellt att jobba i andra människors hem – man kommer nära varandra och lär känna varandra. På ett sjukhus finns det alltid andra människor runt omkring, men här kan jag ge min fulla uppmärksamhet till patienten. Vi tar del av så många levnadshistorier, och då blir patienten inte bara en person som ligger i en sjukhussäng, utan en människa som du lär känna och kanske kommer att följa under många år.

Linda lägger även en stor del av sin arbetstid på planering och administration, för att få hjälpinsatserna runt patienten att fungera så smidigt som möjligt. Förutom den vanliga dokumentationen rör det sig bland annat om olika former av uppföljningar, beställningar av sjukvårdsmaterial, skötsel av läkemedelsförrådet, delegeringar och olika utvecklingsprojekt.

– Jag tycker det är väldigt roligt med det administrativa arbetet, säger Linda Bergman, som delar kontor med sina två sjuksköterskekollegor. Kontoret ligger i ett lägenhetshus på Torn i Lund där även det övriga teamet sitter.

– Vi sjuksköterskor gör såklart en del av sjukvårdsarbetet själva, men en hel del är ju delegerat till omvårdnadspersonalen. Vi fungerar lite som arbetsledare för dem och jag upplever att vi har ett bra samarbete och litar på varandra. Våra telefoner är alltid öppna så att de kan ringa och prata med oss om de behöver.

Styr över sitt eget veckoschema

Som sjuksköterska på ett sjukhus finns det sällan möjlighet att själv planera in veckans arbetsuppgifter i sitt schema. Den möjligheten finns däremot inom kommunen.

– Jag tycker det är en jättestor fördel att kunna bestämma över mitt eget arbete, säger Linda Bergman. Vi sysslar ju inte med akutsjukvård inom kommunen, och därför får jag utrymme att planera mina dagar på ett annat sätt. Jag sätter naturligtvis mina patienters behov i första rummet, men jag kan prioritera min tid och bokar själv in hembesök och andra arbetsuppgifter i min kalender.

Mycket kompetensutveckling

Sedan Linda Bergman bytte arbetsgivare från landsting till kommun, ser hon stora skillnader i hur mycket kompetensutveckling hon erbjuds som sjuksköterska.

– Inom kommunen finns betydligt fler utbildningar som vi blir inbjudna till. Vi har till exempel fått utbildningar i sårvård, demens, inkontinens, smärtskattning och olika kvalitetsregister.

Alla medarbetare inom vård och omsorg i Lunds kommun arbetar dessutom mycket med värdegrunds- och bemötandefrågor.

– Under den gångna hösten och nu under våren har hela teamet utbildats i värdegrundsarbete, berättar Linda och tillägger att bemötande alltid är något viktigt, men att det ställs på sin spets när hon jobbar i andra människors hem.

– Det gäller verkligen att rätta sig efter att det är deras privata hem; jag kan inte bara klampa in hur som helst, utan det gäller att ha respekt för var jag är.

Ansvar för hela kommunen var nionde helg

Var nionde helg arbetar Linda Bergman tillsammans med 3-4 sjuksköterskor från andra delar av verksamheten, och har då ansvar för all hemsjukvård i hela kommunen för patienter över 65 år.

– Det är jättekul att få ett utbyte med andra sjuksköterskor, säger Linda Bergman. Vi kommer ut mycket i kommunen och kan hjälpa varandra i olika frågor. Det är väldigt värdefullt att få ett utbyte med andra sjuksköterskor!

Sök jobb som sjuksköterska i Lunds kommun

Tycker du att Lindas berättelse låter intressant? Välkommen att läsa mer om våra lediga tjänster nedan.

Lediga tjänster för sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor i Lunds kommun

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/jobbasomsjukskoterska