Sanna Franzén, sjuksköterska

Sanna Franzén arbetar som sjuksköterska inom hemsjukvården i centrala Lund. Hon hjälper personer som inte kan ta sig till sjukhuset med hälso- och sjukvårdsinsatser i deras eget hem.

Sanna Franzén, sjuksköterska Vad är det mest positiva med ditt yrke?

- Att få chansen att hjälpa de mest utsatta, att föra deras talan i olika sammanhang

Vad var det som gjorde att du valde vårdyrket?

- Både som patient och anhörig har jag upplevt att det är viktigt med ett gott bemötande, och jag vill vara en del av det.

Tre egenskaper som är viktiga i ditt yrke?

  • flexibilitet
  • empati
  • lyhördhet