Trädstrateg

Tekniska förvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 122 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Om oss

Tekniska förvaltningen utvecklar, bygger och sköter vår gemensamma utomhusmiljö, gator och torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för lek, motion och odling. Vi ansvarar för färdtjänstresor, hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Hos oss blir du en del av kommunens samhällsbyggnadsprocess tillsammans med specialister inom bland annat mobilitet, gestaltning, projektledning och naturvård.

Förvaltningens park-och naturavdelning arbetar med utveckling av det offentliga rummet samt parker och naturområden. Vi genomför ny- och ombyggnad samt förvaltar grönområden, lekplatser, koloniträdgårdar, odlingslotter samt skogs- och naturområden.

Arbetsuppgifter

Dina huvuduppgifter kommer vara att arbeta fram en trädstrategi med tillhörande åtgärds- och inventeringsplan som sedan ska genomföras, följas upp och utvecklas.

Du kommer även att arbeta rådgivande med trädfrågor och brett i planeringsskedet, exploaterings- och förtätningsfrågor samt i förvaltnings- och utförandeskedet.

Du ska även ansvara för att kartlägga och inventera beståndet av invasiva arter och ta fram och genomföra en bekämpningsplan.

I dina uppgifter ingår bl.a. att ansvara för:

  • Fungera som expertkompetens i trädfrågor.
  • Arbeta fram en trädstrategi med tillhörande åtgärds- och inventeringsplan samt genomföra, följa upp och utveckla strategin
  • Ta fram riktlinjer gällande bl.a. bevarande av gamla träd, riskträd samt nedtagning, återplantering och nyplantering av träd, både i staden och i våra naturområden.
  • Upprätta en trädvårdsplan som fungerar som ett verkställande dokument till trädplanen, innehållande detaljerad information om var, när och hur åtgärder ska utföras för varje trädindivid.
  • Ajourhållning och uppdatering av träddatabasen.
  • Kontakter med Länsstyrelsen, bl a utfärda ansökningar.
  • Kartlägga och inventera bestånden av invasiva arter på förvaltningens mark samt dokumentera och registrera i nationell databas.
  • Upprätta och verkställa en bekämpningsplan för invasiva arter samt att följa upp och utvärdera bekämpningsarbetet.

Kvalifikationer som efterfrågas:

Du är sakkunnig med stor kunskap och utbildning om träd samt erfarenhet av trädvård. Du kan vara utbildad landskapsingenjör, landskapsarkitekt, arborist, eller likvärdigt. Som person är du utåtriktad med social och diplomatisk förmåga som tycker om att nätverka, såväl internt som externt.

Arbetet med uppdatering och ajourhållning samt inhämtning av data och framtagande av kartunderlag sker i GIS miljö, så kvalifikationer inom GIS värdesätts.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-10-31

Referensnummer

2021/1037

Kontaktperson(er)

Lars Brobeck, Parkintendent, 046-359 53 07

Facklig(a) företrädare

Naturvetarna Via växeln, 046-359 50 00
Anders Söderberg Vision, 046-359 55 51

Tillbaka till lista