Språk-, läs- och skrivutvecklare med specialped.- alt. speciallärarexamen

Barn- och skolförvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi stävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.

Om oss

Pedagogiska resursenheten (PRE) är en tvärprofessionell enhet som arbetar förvaltningsövergripande utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv på barns och elevers lärande och utveckling. I enhetens uppdrag ingår att att stödja förskolor och skolor med utgångspunkt i undervisning, lärmiljö, profession och organisation. Nu utökar vi PRE med två nya tjänster som språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS-utvecklare).

Vi söker dig som är specialpedagog eller speciallärare med inriktning läs-, skriv- och språkutveckling och som har vilja och intresse av att arbeta tvärprofessionellt i ett utvecklingsinriktat arbetslag tillsammans med den andra SLS-utvecklaren, vilken är logoped. Utifrån respektive kompetens bildar ni en helhet inom området för att bidra till såväl utveckling som höjd kvalité inom språk-, läs- och skrivområdet.  


Arbetsuppgifter

Uppdraget som SLS-utvecklare är ett åtgärdande, främjande och förebyggande arbete med fokus på att såväl enskilt barns/elevs som barns/elevers måluppfyllelse ska öka, samt att bidra till att tillgängliggöra lärmiljöer. Tillsammans med din kollega kommer du att driva ett systematiskt och riktat utvecklingsarbete och bidra till att det finns ett helhetsperspektiv och en röd tråd i insatserna i ett 0-16 år perspektiv - över stadiegränser och personalbyten.

Du som SLS-utvecklare är en viktig resurs för att höja kompetensen i verksamheten med målsättning att främja alla barns och elevers språk- och kunskapsutveckling. I ditt uppdrag uppdrag ingår även att att stödja medarbetares arbete med enskilda elever.

Det åtgärdande uppdraget innebär:

  • att stödja förskolor och skolor avseende pedagogiska insatser för barn- och elever med alla typer av språk- läs- och skrivsvårigheter oftast inom ramen för den ordinarie undervisningen
  • att erbjuda konsultation och handledning (avidentifierat)
  • att tillsammans med ordinarie personal inom verksamheten och i praktiskt arbete stödja enskilda elever

Det främjande och förebyggande uppdraget innebär:  

  • att ansvara för kompetensutveckling av förskollärare och lärare, exempelvis genom att ta del av lärares erfarenheter och önskemål, inspirera dem i undervisningen och vara ett stöd i arbetet med elevernas språk-, läs- och skrivutveckling
  • att följa upp, analysera och utveckla språk-, läs- och skrivutvecklingen i undervisningen och verksamheten. Medvetandegöra vikten av tidig identifikation och insatser.
  • att erbjuda förskolor och skolor stöd i vilka metoder som är effektiva och evidensbaserade.
  • att genom föreläsningar och workshops lyfta forskning och litteratur inom området samt ordna pedagogiska samtal och diskussioner om aktuella frågor
  • att ta fram kommunövergripande handlingsplan för språk- läs och skrivutveckling – för enhetlighet


Som SLS-utvecklare arbetar du i nära samarbete med rektorer, du medverkar i ledningsgruppers arbete och vid behov i arbetsgrupper. Du verkar för att stärka samordning mellan olika professioner så som exempelvis bibliotekarier, specialpedagoger och SvA-lärare. Du kommer att vara en viktig del i förvaltningens SKA-arbete och inom ramen för detta kommer du att kartlägga förutsättningar och behov, sätta utvecklingsmål och planera åtgärder samt genomföra och följa upp dessa.

Vi söker dig som

är specialpedagog alternativt speciallärare med inriktning läs-, skriv- och språkutveckling.
För att lyckas i din roll behöver du ha flerårig erfarenhet av arbete med barn och elever inom förskola eller skola och du har erfarenhet av att handleda. Du har didaktisk och teoretisk kunskap om språkutveckling och flerspråkighet. Vi bedömer att fortbildning eller erfarenhet inom process-/projektledning eller utvecklingsarbete är meriterande.

Vidare behöver du ha goda kunskaper i kartläggning, uppföljning, dokumentation och analys och du är väl förtrogen med läs-, tal-och/eller skrivproblematik. Det kommer att underlätta ditt uppdrag om du har tidigare erfarenhet av att utbilda, hålla work-shops eller ansvara för dialoggrupper för såväl medarbetare som rektorer.

För att trivas i rollen behöver du ha mycket god samarbets- och samverkansförmåga och du har förmågan att skapa ändamålsenliga relationer med kollegor och vårdnadshavare. Din pedagogiska insikt är god och du har förståelse för hur barn respektive vuxna kan ta till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du lyssnar, kommunicerar och är lyhörd för andras behov och du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. 
Även om du ska arbeta i nära samarbete med den andra SLS-utvecklaren ställer tjänsten krav på att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. Du arbetar efter uppsatta mål och anpassar dina prioriteringar och din planering när förutsättningar eller mål ändrar sig. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi erbjuder dig

en utvecklande tjänst med många samarbetsytor där du ges möjlighet att påverka såväl form som innehåll. Vi har flextidsavtal, möjlighet att semesterväxla, friskvårsbidrag (som vi gärna ser att du nyttjar) och sitter i moderna och central lokaler med goda pendlingsmöjligheter.

Vi kommer att arbeta med löpande urval och de första intervjuerna är den 9 november (em) och 10 november (heldag). Vi ber dig därför redan nu planera din tillgänglighet. Välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Snarast enligt ök

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-10-24

Referensnummer

2021/1030

Kontaktperson(er)

Per Wickström, utbildningschef, 046-359 79 31

Facklig(a) företrädare

Lärarförbundet, Lund, lararforbundet@lund.lararforbundet.se
Lärarnas Riksförbund, Lund, lund@lr.se

Tillbaka till lista