Förskollärare till förskola med fin lärmiljö på Östra Torn i Lund

Barn- och skolförvaltningen

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Vi behöver förstärka med förskollärare till vår fina förskola. Vi kommer under hösten få föräldraledig personal därför söker vi nu förskollärare och kanske är just du intresserad av att börja hos oss. 

När du kliver in på Orkesterparkens förskola berättar vår lärmiljö och barnens avtryck var vi befinner oss i det målstyrda arbetet. Genom förskolan löper en tydlig röd tråd i form av omsorgsfull lekfull undervisning, aktivt närvarande förhållningssätt, struktur och en tillgänglig lärmiljö. Verktygen för detta är ett starkt förankrat utvecklingsarbete, innovation, arbetsglädje och aktionsforskande arbetssätt mot gemensamma mål.

Vi har ett digitalt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete som vi arbetar i vid varje reflektionstillfälle. På så sätt kan vi kontinuerligt se hur våra insatser gör skillnad. Tillsammans har vi skapat en verksamhet på vetenskaplig grund där barnet genom att ingå i positiva och meningsfulla sammanhang utvecklas, lär och känner tilltro till sin egen förmåga. Efter att ha arbetat teoretiskt och praktiskt med lärmiljö under lång tid har vi en stimulerande och estetisk lärmiljö som uppmuntrar till utforskande, lek och möten. Vi ser gärna att du är med och tillvaratar samt vidareutvecklar detta med din, dina kollegors och barnens kreativitet som drivkraft. 

I dagsläget vandrar barnen genom förskolans tre paravdelningar i takt med sin ålder. Vi har ett öppet förhållningssätt och en stark samarbetskultur, vi arbetar i flerarbetslag. Dels för att erbjuda mindre grupper under dagen dels för att ge barnen breda lekmöjligheter i flera fantasifulla rum som stimulerar olika uttrycksformer. Varje paravdelning har en levande och ständigt öppen centralt placerad ateljé. Arbetet vilar på en tydlig struktur där hörnpelare är mötestavlor och mötesforum på hela förskolan. Fokus ligger på barnens delaktighet och god flexibel planering efter dagens förutsättningar. Vi pratar om aktiviteter som pågår, för dialog med barnen. I våra mötesforum sammanstrålar också barnen för att dela med sig och återkoppla tillsammans kring våra aktiviteter. 

Med utgångspunkt i läroplanen arbetar vi fördjupande med flera läroplansmål parallellt i vardagen. Litteratur, nu senast "Rum för lärande" Vikingsen, K. (2020) och pedagogiska diskussioner utgör en levande del av verksamheten. Vi har en skriftlig pedagogisk idé kring förhållningssätt, lärmiljö, SKA-arbete där gemensamma ställningstaganden utifrån vetenskaplig grund finns formulerade. Tidigare fortbildning har bl.a. utgjorts av ateljeristor från Malmö universitet, föreläsningsbesök av Katinka Vikingsen samt besök på Skissernas muséum i Lund. 

Förskolan är ljus och rymlig och vi nyttjar gemensamma ytor såsom bibliotek, torg, utställningsrum och snoozelrum. Orkesterparken har gott om utrymme utomhus med flera gårdar. Förskolan är belägen i en rik närmiljö med närhet till bl.a. 4H-gård, dammar och pilkojor. 


Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Vi förväntar oss att du planerar, genomför, utvecklar och dokumenterar det pedagogiska arbetet. Detta sker såväl enskilt som tillsammans i arbetslaget utifrån aktuella styrdokument. Samarbetet med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Vi erbjuder dig en arbetsplats som genomsyras av nyfikenhet, engagemang och vilja att tänka nytt tillsammans.

Vi söker dig som

Är legitimerad förskollärare alt är i slutet på din utbildning till förskollärare.

Du är en kreativ pedagog med yrkesstolthet och arbetsglädje. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och omsätter det i enlighet med gällande styrdokument. Vidare är du är flexibel och kan arbeta med förskolans yngre och äldre barn. Du har ett genuint engagemang för undervisning såsom relationer, samarbete, stöttande strategier, pedagogiska lärmiljöer och material. 

Du bidrar till våra diskussioner kring läroplan och gemensam litteratur för att erbjuda en förskola på vetenskaplig grund. Du kopplar samman teori med praktik och har förmåga att leda det pedagogiska arbetet inom pågående utvecklingsprocesser. Du uppskattar att samarbeta i ett större kollegialt sammanhang, vågar tänka innovativt och låta dig inspireras. Du utgår från ett helhetsperspektiv på förskolan samt en vilja att arbeta efter de visioner som verksamheten beslutar. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att upprätthålla god struktur och trygga relationer som är ett tydligt nav på Orkesterparken. 

Utbildningsårets arbete är "Digitalt berättande, språk och normkreativitet". Föregående år skapades Sagoteket vilket är en rik sagoskatt bestående av sagolådor och sånglådor utifrån ett likabehandlingsperspektiv som på ett lekfullt sätt främjar barnens språkutveckling och normkreativitet. Förra året inleddes ett samarbetade med Teater Sagohuset i Lund, vi ser gärna att du vill vara med och utveckla detta spår. Du vill också bli medskapare i det fortsatta utformandet av vår skriftliga pedagogiska idé samt förskolans påbörjade IKT-arbete med fokus på barnet som producent.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: 21-12-06

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-09-27

Referensnummer

2021/878

Kontaktperson(er)

Ulrika Wahlqvist, 046-359 41 71

Facklig(a) företrädare

Linda Johansson, Lärarförbundet, 046-359 39 40

Tillbaka till lista