Speciallärare/specialpedagog med lärarlegitimation till Nyvångskolan

Barn- och skolförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Nyvångskolan F-9 tillhör utbildningsområde 6 i Lunds kommun och ligger centralt i natursköna Dalby. Skolan har ca 900 elever, 130 anställda, fyra fritidshemsavdelningar för elever i åk F-3 samt en fritidsklubb för elever i åk 4-6 samt grundsärskola åk 6-9. Skolbyggnaderna är omgivna av grönytor med mycket träd, buskar och gräsmattor där eleverna varje dag har möjlighet att leka och idrotta både på sina raster och på schemalagda rörelsepass. 

För oss på Nyvångskolan är det viktigt att eleverna känner lust att lära och inflytande över sitt eget lärande, under skoltid såväl som i fritidshemmet. Elevdemokrati har länge varit skolans profil och vi arbetar aktivt med elevinflytande genom olika elevstyrda råd som driver särskilda frågor och utvecklingsområden. På råden diskuterar elever och lärare tillsammans frågor som rör arbetsmiljö, undervisning, vänskap och hälsa.                                   

Nyvångskolans övergripande utvecklingsarbete fokuserar på att tillgängliggöra lärmiljön för alla våra elever och genom detta skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet, lärande och trygghet. Som medarbetare på Nyvångskolan är du en självklar del av skolans kollegiala utvecklingsarbete. Nya tankar och perspektiv är alltid välkomna och vi erbjuder alla pedagoger kompetensutveckling.

Arbetsuppgifter

Letar du efter en möjlighet att få utvecklas, påverka och testa nya vägar? Vill du arbeta i en kreativ och stimulerande miljö? Då tror vi att det här är en tjänst för dig!

Hos oss på Nyvångskolan arbetar kompetenta och engagerade speciallärare/specialpedagoger i ett övergripande elevhälsoteam F-9 som just nu är i en uppstartsfas. Tillsammans har vi ett tydligt elevperspektiv och en helhetssyn på verksamheten, med mycket goda möjligheter att påverka och utforma vårt arbete.

Nu söker vi en speciallärare/specialpedagog till teamet som i dagsläget kommer att vara riktad mot verksamheten i de lägre åldrarna (F-3). Vi söker dig som inspirerar, tänker nytt och brett samt bidrar till att skapa en skola där alla elever kan vara delaktiga och lyckas utifrån sina förutsättningar. 

Som  speciallärare/specialpedagog kommer du att arbeta aktivt med kunskaper och färdigheter tillsammans med elever i behov av särskilt stöd. Du arbetar med pedagogiska kartläggningar av den pedagogiska miljön kring dessa elever och ges stora möjligheter att utveckla och leda gruppens pedagogiska utvecklingsarbete. Inom ramen för uppdraget driver du ett aktivt inkluderingsarbete i alla frågor, särskilt avseende elever med behov inom det neuropsykiatriska området. Du arbetar för att eleven ska känna sig så delaktig och självständig som möjligt i alla sammanhang. 

Våra speciallärare/specialpedagoger har ett nära samarbete med pedagogerna där ni tillsammans hittar olika vägar att föra arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar framåt. Förutom specialundervisning ingår även handledning, kartläggningsuppdrag och uppföljning enligt styrdokumentens inriktning. Som  speciallärare/specialpedagog ansvarar du för att upprätta och följa upp åtgärdsprogram samt medverka i elevvårdskonferenser.

Du har kontakt med andra funktioner och är involverad i överlämning och uppföljning vid övergångar mellan stadier och andra skolenheter. Kontinuerlig kontakt och samverkan med vårdnadshavare är också en viktig del i ditt uppdrag.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog med inriktning mot matematik. Lärarexamen för grundskolan och kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett absolut krav. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som speciallärare och har en bred erfarenhet av att tillgängliggöra den pedagogiska miljön samt inkluderingsarbete. Vidare är du förtrogen med vanligt förekommande test- och analysverktyg inom det specialpedagogiska området, såväl som kompensatoriska hjälpmedel. 

Som person är du engagerad och förtroendeingivande, med ett stort intresse för elevhälsa och skolutveckling. Du har ett öppet och kreativt förhållningssätt och anpassar ditt arbete efter elevernas behov. Du är inte rädd för att testa nya vägar och vågar misslyckas ibland. 

Uppdraget genomsyras av ett nära arbete tillsammans med kollegor i elevhälsoteamet, pedagoger och vårdnadshavare och därför är det viktigt att du har mycket lätt för att samarbeta. Likaså krävs en mycket god kommunikationsförmåga, dels för att skapa fungerande relationer med elever och vårdnadshavare men också för att kunna handleda och utbilda skolans pedagoger. 

Då vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. 

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-08-01

Referensnummer

2021/762

Kontaktperson(er)

Tina Anne Viktor Kiuru, tina.viktorkiuru@lund.se

Siv Karlsson, siv.karlsson2@lund.se

Facklig(a) företrädare

Lärarförbundet, lararforbundet@lund.lararforbundet.se
Lärarnas riksförbund, lund@lr.se

Tillbaka till lista