Förskollärare till Sagobacken 100 %

Barn- och skolförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Vill du vara med och ta stafettpinnen för att skapa likvärdighet på samtliga förskolor i Lunds kommun?

Som förskollärare hos oss kommer du att få vara med och påverka förskolorna framtid. Du kommer att göra skillnad.

Du kommer att vara en viktig del i vårt SKA arbete där vi använder Aktionsforskning som metod.

Du kommer att vara del av Lunds kommuns gemensamma BFL arbete. BFL i Lund innebär kollegialt lärande, vetenskaplighet, systematik i arbetet, medverkan av barn och att barns lärande samt lärares undervisning formas efter barnets behov i enlighet med de fem nyckelstrategierna.

Förskolorna i Revinge och Södra Sandby är med i ULF nätverk, FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR PRAKTIKNÄRA FORSKNING, under ledning av  Mau. Nätverkens innehåll är Didaktisk modellering i förskola och förskolorna kommer under nästkommande 2 år  prova 4 teoretiska undervisningsmodeller i förskolan.

I hela Södra Sandby organiserar och utvecklar vi förskoleverksamheterna tillsammans på samtliga 6 kommunala förskolor  genom vår verksamhetsidé: 

Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund.

Förskolorna arbetar med ett Hållbart lärande I utemiljö, FÖR utemiljö och OM utemiljö. Förskolorna har sin teoretiska utgångspunkt i utvecklingspedagogiken och den naturvetenskapliga metoden där utbildning och undervisning utgör grunden. Vi är certifierade för Grön Flagg. Samtliga förskolor har specialpedagoger knutna till den praktiknära verksamheten.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare har du huvudansvaret ensam eller tillsammans med förskollärarkollega för att planera och driva pedagogiskt arbete i enlighet med läroplanen samt utföra inom yrket i övrigt förekommande uppgifter. Som medarbetare på förskolan arbetat du utifrån ett professionellt förhållningssätt där utvecklingsarbetet

Vi söker dig som

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som vågar, vill och kan säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med övriga kollegor. Din uppgift är att skapa bästa förutsättningarna för barn, föräldrar och kollegor.

Vi söker dig som värderar det relationella i förskollärareuppdraget. Du skall bygga hållbara relationer med barnen, vårdnadshavare och kolleger.

Vi söker dig som sprider arbetsglädje och är genuint engagerad i ditt yrke.

Vi söker dig som har barnen i fokus och ser  verksamheten i en helhet och trivs i en miljö som ställer höga krav på handlingskraft och social kompetens. Du vågar anta utmaningar som kommer med arbetet och att du vill utvecklas vidare i ditt yrke.

Vid tillsättningen kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Antal tjänster

4

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: inviduell
Tillträde: 2021-08-31

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-08-08

Referensnummer

2021/720

Kontaktperson(er)

Marie-Louise Enocksson, 046 3596589

Eva Grandelius, 046 3596594

Facklig(a) företrädare

Annika Lundgren Isaksson Lärarförbundet, 046 3597372

Tillbaka till lista