Kurator till Skolorna på Östratorn

Barn- och skolförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

På Östratornskolan välkomnas du av ett lärarlag med stor stort hjärta och god sammanhållning. Vi har drygt 500 elever 4-9. Våra elever är motiverade och intresserade av att lära och utvecklas och når goda resultat. 

Vi tar tillsammans vara både på elevernas och pedagogernas olika kompetenser och arbetar med utveckling i fokus. För att se eleverna och ge bästa stöd arbetar våra specialpedagoger och övriga funktioner i Eht nära lärare och elever. Även skolbibliotekarie, IKT-pedagog och SYV finns med i arbetet för att öka elevernas måluppfyllelse.

Det systematiska kvalitetsarbete utgår från våra gemensamma utvecklingsområden är verksamhetsnära och bidrar till att göra bra ännu bättre. På skolan finns olika ansvarsgrupper t.ex. trygghetsråd och IKT- grupp, dessa har på olika sätt stöttande och utvecklande uppdrag för arbetslag och lärare.

Som kurator är du en del i ett team som målmedvetet arbetar för att höja skolans måluppfyllelse med stort fokus på elevens egen utveckling i samarbete med vårdnadshavare.

Arbetsuppgifter

Som kurator är dina arbetsuppgifter att, i samverkan med övriga professioner i elevhälsoteamet och övrig skolpersonal, arbeta både hälsofrämjande och förebyggande men också åtgärdande för våra elever.

Du är en del av skolans elevhälsoteamtillsammans med skolledning, skolsköterska, specialpedagoger, socialpedagog och för de äldre eleverna också studie- och yrkesvägledare. Då vi utökat teamet med en specialpedagog och en socialpedagog är vi i ett utvecklingsarbete där vi håller på att arbeta fram tydligare rutiner för elevhälsoarbetet på skolan.

Du deltar i skolutvecklingsarbetet och bidrar t.ex. med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp och organisationsnivå för att eleverna ska få bästa förutsättningarna. Det kan exempelvis innebära att bidra i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Du arbetar lösningsfokuserat och har ett salutogent förhållningssätt.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att göra gruppinriktade insatser, ha enskilda samtal med elever och att handleda personal i vissa ärenden. Du arbetar också tillsammans med lärare i klasserna som en del i vårt värdegrundsarbete. Du arbetar tillsammans med trygghetsgruppen och är en viktig del i arbetet med våra årliga planer mot kränkande behandling. Uppföljning av elever med oroande frånvaro ingår också i arbetsuppgifterna.

I uppdraget ingår att ha kontakter med andra myndigheter. Du bör vara en person med ett driv för att i samarbete med andra hitta bästa möjliga lösningar för ett långsiktigt och hållbart elevhälsoarbete.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig beteendevetenskaplig utbildning. Du behöver ha erfarenheter av arbete med barn och ungdomar. Har du tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator är det meriterande.

Du behöver också ha god insikt i skolans mål och styrdokument. Det är också viktigt att du har kunskap om den praxis och riktlinjer som gäller för ditt område.

Du är trygg med att arbeta i både små och större grupper av elever och personal, för att tillgodose skollagens krav om förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer, Du har ett utåtriktat arbetssätt mot elever, vårdnadshavare och personal samt ett respektfullt bemötande gentemot människors olikheter. Du delar samhällets och skolans värdegrund bl.a. när det gäller inkludering, kunskaper inom socialjuridiken och har erfarenhet av visst utredningsarbete.

Intervjuer kommer att ske löpande, så varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt! 

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: 6/8 eller snarast därefter

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-07-01

Referensnummer

2021/593

Kontaktperson(er)

Ann-Marie Jannesson Elias, 046-3597241

Facklig(a) företrädare

Jonas Håkansson, LR, 046-359 50 00
Eva Eliasson, Lärarförbundet, 046- 359 50 00

Tillbaka till lista