Bygglovschef

Stadsbyggnadskontoret

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Om oss
Inom stadsbyggnadskontoret och Lunds kommun går vi från vilja till handling. Vi lyssnar, lär och leder.
Arbetar med tillit, har mod att testa nytt, engagerar alla medarbetare, utvecklar verksamheten, jobbar smart och tänker "Ett Lund".

Stadsbyggnadskontoret i Lund har fem avdelningar: struktur, detaljplan, bygglov, lantmäteri och administration. Bygglovsavdelningen består av bygglovsenheten samt enheten för byggnadsinspektion, totalt 20 medarbetare. Avdelningen är inne i en omfattande förändringsprocess där vi utvecklar och effektiviserar våra arbetssätt. Därför behöver vi hitta dig som vill leda det fortsatta arbetet med att göra vår bygglovsavdelning till en effektiv, kunnig och relevant kugge i stadsutvecklingsprocessen.

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef hos oss leder du bygglovsavdelningens dagliga arbete genom tydliga prioriteringar och satsningar som stimulerar till ökad effektivitet och god service. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för din avdelning och är en del av stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Du föredrar ärenden i byggnadsnämnden och representerar stadsbyggnadskontoret och Lunds kommun i relevanta nätverk och samarbeten. Du ger råd och upplysningar till Lundabor, konsulter, byggaktörer, exploatörer och andra intressenter i bygglovsprocessen. Du är också en viktig deltagare i stadsbyggnadskontorets och kommunens övergripande arbete med arkitektur och gestaltning.

Vi söker dig som
… är trygg i din profession, har en pedagogisk fallenhet samt står för ett tydligt och kommunikativt ledarskap.
… tänker helhet och ser vinsterna med att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.
… verkar för ett gott arbetsklimat och får andra att växa genom ditt ledarskap.
… förstår vikten av god service och värnar om kunden.
… är ansvarsfull, initiativrik och resultatinriktad.
… skapar goda relationer, inger förtroende och är lyhörd.

Du har:
• arkitektexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• tidigare chefserfarenhet med verksamhets- ekonomi- och personalansvar
• ledarskapsutbildning
• erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet och politiskt styrd organisation
• erfarenhet av bygglovshandläggning
• ett genuint intresse för gestaltning av bebyggd miljö

På stadsbyggnadskontoret i Lund är vi förtroendeingivande, professionella och engagerade. Vi levererar över förväntan med hög kvalitet och god service. Vi ligger i framkant och hittar kreativa lösningar i samverkan. Välkommen med din ansökan!

 

 

 Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-06-28

Referensnummer

2021/504

Kontaktperson(er)

Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör, 046 359 69 84

Facklig(a) företrädare

Anders Söderberg, Vision, 046 359 69 83
Astrid Avenberg Rosell, Sveriges arkitekter, 046 359 80 97
Camila Para Gutierrez, Sveriges Ingenjörer, 046 359 58 36

Tillbaka till lista