Bygglovshandläggare

Stadsbyggnadskontoret

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Om oss
Inom stadsbyggnadskontoret och Lunds kommun går vi från vilja till handling. Vi lyssnar, lär och leder. Arbetar med tillit, har mod att testa nytt, engagerar alla medarbetare, utvecklar verksamheten, jobbar smart och tänker "Ett Lund".


Stadsbyggnadskontoret i Lund har fem avdelningar: struktur, detaljplan, bygglov, lantmäteri och administration. Bygglovsavdelningen består av bygglovsenheten samt enheten för byggnadsinspektion, totalt 20 medarbetare. Avdelningen är inne i en omfattande förändringsprocess där vi utvecklar och effektiviserar våra arbetssätt.
Vi söker en bygglovshandläggare som vill delta i utvecklingsarbetet!


Arbetsuppgifter
Som bygglovshandläggare handlägger du självständigt myndighetsärenden kopplade till utveckling av stadens miljöer, i såväl stort som smått. Bygglovsbeslut fattas i stor omfattning i delegation, men du kan också få formulera tjänsteskrivelser till byggnadsnämnden, eventuellt även vara föredragande i dessa ärenden. En stor del av arbetet består av att ge råd och upplysningar via telefon, mejl och personlig kontakt kring bygglovsprocessen till Lundabor, konsulter, exploatörer och andra intressenter. Tjänsten ska bidra med en helhetsbild i frågor om att utveckla arbetssätt, processer och rutiner men också som en buffert vid variation i arbetsbelastning inom de olika delarna inom bygglovsavdelningen.


Vi söker dig som
• har arkitektexamen, bygglovshandläggarexamen eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• har erfarenhet av myndighetsutövning inom bygglov. Du ska ha arbetat i en digital miljö, vara kreativ och ha bra förståelse för att läsa och tolka byggritningar.
• har erfarenhet av bygglovshandläggning
• ha tidigare erfarenhet av arkitektverksamhet exempelvis arbete inom samhällsbyggnadssektorn, byggnadskultur, praktiskt byggande/hantverk och fysisk planering
• har arbetslivserfarenhet från arkitektkontor eller liknande arbetsplats
• har erfarenhet av medborgarbemötande inom kommunal verksamhet
• är effektiv, självgående, handlingskraftig och prestationsinriktad.


Stor vikt kommer att läggas vid din serviceförmåga och din förmåga att formulera dig i tal och skrift. Vi arbetar i en digitaliserad bygglovsprocess vilket gör att du behöver känna dig trygg och bekväm med papperslös handläggning. Du trivs i en digital miljö och har lätt för att lära dig nya system och verktyg. Vi vill också att du bidrar med en positiv och konstruktiv anda så att vi tillsammans kan ge god service till kommuninvånare och näringsliv och samtidigt skapa en trevlig arbetsplats. Vi välkomnar dig som är intresserad av utvecklingsarbete och som tycker om att tänka nytt och att bidra till en god och effektiv service.
All kommunicering i myndighetsutövning, muntlig och skriftlig, sker på svenska, det är därför viktigt att du är bra på att formulera krav och lagtext på ett lättförståeligt sätt så mottagaren förstår vad som krävs. Du behöver också ha god datorvana då vår ärendehantering är helt digital.

Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-06-28

Referensnummer

2021/490

Kontaktperson(er)

Ian Cortes Guzman tf chef bygglovsavdelningen, 046 359 42 80

Facklig(a) företrädare

Camila Gutierrez Parra, Sveriges Ingenjörer, 046 359 58 36
Marcus Gunnarsson, Vision, 046 359 45 18
Astrid Avenberg Rosell, Sveriges Arkitekter, 046 359 80 97

Tillbaka till lista