Specialpedagog, inriktning tal och språk

Barn- och skolförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Hubertusgården är en F–6-skola belägen i ett lugnt och bilfritt område. Skolan är byggd 1976 och i ett plan, en genomgripande renovering av lokalerna avslutades 2017.

Utemiljön är grön med många träd och buskar, samt stora lekytor för barnen. Skola och fritidshem är integrerade och har gemensamma lokaler.

Lusten är grunden för allt lärande. Vi arbetar därför aktivt med att skapa förutsättningar för trygga, kreativa och utmanande lärmiljöer. Varje elev ska förstå sitt eget lärande och få tillgång till olika verktyg för detta, öka sin motivation och stärka sitt självförtroende. Livslångt lärande handlar om att skapa beredskap för att möta en framtid i ständig förändring och utveckla sin förmåga att anpassa sig till nya situationer.

På Hubertusgården har vi elevernas kunskapsutveckling i fokus. Utöver att utveckla formativa metoder betonas också arbetet med att öka elevernas inflytande över sitt lärande samt ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar även med att öka användandet av digitala verktyg, de ska vara en naturlig del i elevernas utveckling och lärande.

Skolan och fritidshemmet ska vara en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling och präglas av respekt för människors olikheter. Alla går till skolan och fritidshemmet och känner glädje och trygghet. Alla pratar med varandra - inte om varandra!

Arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som specialpedagog arbetar du på organisation-, grupp- och individnivå med kartläggning, handledning, observationer och riktat specifikt stöd. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever.

Som specialpedagog ingår du i vårt elevhälsoteam tillsammans med en speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och logoped.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och har en specialpedagogisk examen, gärna med inriktning läs- och skrivutveckling. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete.

Som person är du lösningsfokuserad och flexibel och ditt arbetssätt är resultat och utvecklingsorienterat. Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla ditt arbete och vi vill att du har en god vana av att arbeta med digitala verktyg.

Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så välkommen med din ansökan redan idag!

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: 2021-08-06

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-05-16

Referensnummer

2021/368

Kontaktperson(er)

Susanne Strand, 046-359 60 28

Jenny Hejde, 046-359 72 82

Facklig(a) företrädare

Fredrik Carlsson, Lärarförbundet, Fredrik.carlsson@lund.se, 046-359 72 56

Tillbaka till lista