Enhetschef till Boende LSS

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Om oss

Har du chefserfarenhet? Drivs du av utvecklingsarbete samtidigt som du inspireras av det dagliga arbetet tillsammans med dina medarbetare? Då kanske det här är en tjänst för dig!

Vi söker en trygg och driven enhetschef till verksamhetsområdet Boende LSS inom vård- och omsorgsförvaltningen. I verksamhetens uppdrag ligger att hjälpa och stödja brukare med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till ett självständigt liv och full delaktighet i samhället samt utföra delegerade uppdrag enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Till verksamhetsområdet hör 27 gruppbostäder, 14 servicebostäder, omkring 475 medarbetare och 300  brukare.

Som chef i Lunds kommun är du viktig. Du är en ambassadör, en kulturbärare och en möjliggörare för Lunds kommun.

 

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef inom Boende LSS leder du stödassistenter, stödbiträden och stödpedagoger i deras dagliga arbete med våra brukare. Du ansvarar för att planera, leda och styra verksamhetens leverans, utvecklings- och kvalitetsarbete. Du ansvarar även för medarbetare, arbetsmiljö, budget, uppföljning och analys utifrån ett helhetsperspektiv – medarbetare, verksamhet och ekonomi.

Din utgångspunkt i arbetet är att brukarna får det stöd och den service de behöver och har rätt till. För att nå hit jobbar du smart och ställer dig frågan: används våra kompetenser på bästa sätt? Medarbetarna är din viktigaste resurs och att utveckla och ta tillvara på deras fulla potential är avgörande för verksamhetens kvalitet och vår kompetensförsörjning. Dina medarbetares framgång är din framgång.

I ditt arbete testar du nya arbetssätt och ger förutsättningar för dina medarbetare att göra detsamma. Du engagerar dem i arbetet med att utveckla verksamheten, ger och söker återkoppling samt involverar dem i beslut. Vidare skapar du tydlighet och delaktighet genom att göra mål och förväntningar kända.

Tillsammans med dina 17 enhetschefskollegor är du en del av ledningsgruppen inom Boende LSS som leds av verksamhetschef, som också är din närmaste chef. Ni arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för verksamheten och kommunens utveckling både på kort och på lång sikt. Välkommen till en arbetsgrupp med hög kompetens, stort engagemang och mycket kreativitet där alla stöttar varandra i arbetet med att uppnå en effektiv organisation med hög brukarnöjdhet.

 

Vi söker dig som

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen såsom socionom, beteendevetare eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av liknande uppdrag med ansvar för personal, budget och arbetsmiljö samt erfarenhet av att arbeta som chef och leda medarbetare inom SoL-verksamhet och/eller LSS-verksamhet, gärna med inriktning neuropsykiatriska diagnoser, hemvård och/eller socialtjänst. Vidare har du goda kunskaper om lagstiftningen inom området för verksamheten, god datorvana och kan utan svårigheter uttrycka dig i tal och skrift i det svenska språket.

Vi ser det som meriterande om du har arbetat som chef i minst tre år samt har genomgått ledarskapsutbildning inom ramen för examen eller som vidareutbildning.

Som ledare och chef är du trygg. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter för att nå gemensamma mål samt har förmågan att prioritera ditt arbete, se lösningar, visa handlingskraft och fatta beslut. Du har mod att testa nytt och utmanar rådande arbetssätt samt ger förutsättningar för dina medarbetare att göra detsamma.

Din samarbetsförmåga är god och du värnar om goda relationer till brukare, medarbetare och kollegor. Vi ser gärna att du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Att följa upp det som kommunicerats är en självklarhet för dig.

Du har en vilja och förmåga att utveckla verksamheten, dina medarbetare och dig själv.

 

Övrigt

Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 21.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Snarast enlig överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-05-16

Referensnummer

2021/343

Kontaktperson(er)

Mia Löveråsen, 046-359 62 00

Facklig(a) företrädare

Lars Öst, VIsion, 046-359 55 77
Gregorio Macario Hernadez, SSR , 046-359 89 42

Tillbaka till lista