Lärare Idrott & hälsa åk 7-9

Barn- och skolförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Fäladsgårdens vision är att all verksamhet ska genomsyras av kunskap, kreativitet och samarbete och syfta till utveckla Framtidens kompetenser. Hälften av våra elever går musikinriktning, vilket genomsyrar hela verksamheten. Vi strävar efter att elevuppgifterna ska vara verklighetsförankrade ("På riktigt") utanför skolan. Fäladsgården samarbetar med flera olika företag och organisationer och har utbyte med ett antal länder för att ge stimulans och motivation både till lärare och elever. 

Arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med andra pedagoger planera och genomföra undervisning i Idrott & hälsa. Du kommer ha delat mentorskap i en klass tillsammans med en annan pedagog.

Som lärare i idrott och hälsa planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i enlighet med skolans styrdokument. Du planerar verksamheten på ett målorienterat sätt och följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Du kommer även att vara en av nyckelpersonerna i många av skolans gemensamma aktiviteter, som t.ex. idrotts- och friluftsdagar. Du får stort utrymme att utforma och utveckla dessa.

Vi söker dig som

Vi söker dig som vill arbeta i ett positivt, kreativt och utmanande gäng där skolutveckling ingår som naturlig del enligt Lgr11 och skollagen. Skolans vision är att all verksamhet ska genomsyras av kunskap, kreativitet och samarbete och syfta till utveckla Framtidens kompetenser. Vi strävar efter att elevuppgifterna ska vara verklighetsförankrade ("På riktigt") utanför skolan. Fäladsgården samarbetar med flera olika företag, organisationer och länder för att ge stimulans och motivation både till lärare och elever. Skolan använder digitala verktyg i all skolvardag sedan flera år och multimediavana krävs också, helst med hjälp av Mac OS.

Lärarlegitimation krävs i Idrott & hälsa.

Du ska kunna samarbeta i olika gruppkonstellationer och ta ett ansvar för att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till målen. 

Du ska vara digitalt kompetent och kunna nyttja olika digitala verktyg i din undervisning.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Omfattning: Heltid/Deltid
Lön: Ferietjänst
Tillträde: 210806

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-05-16

Referensnummer

2021/334

Kontaktperson(er)

Carina Hinn, 046-3597644

Tillbaka till lista