Socialrådgivare stödboendeenheten

Socialförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

Om oss

Stödboendeenheten i Lund arbetar riktat mot personer som har eller har haft ett missbruk och som är i behov av stöd för att nå eller upprätthålla en nykterhet och/eller drogfrihet. Stödboendeenheten ska i möjligaste mån vara ett drogfritt boendealternativ för missbrukare med ambitionen att leva ett drogfritt liv. Enhetens utmaning ligger i att på bästa vis bedriva ett motivations- och förändringsarbete utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner. Arbetet sker till stor del i samverkan med andra myndigheter/samverkanspartners. Enheten består idag av 8 socialrådgivare inklusive en socialrådgivare med samordnande funktion som tillsammans med enhetschef ansvarar för arbetet på stödboendet samt Bostad först och stödlägenheter med brukare i behov av intensivt stöd. Totalt ca: 29 lägenheter.

Du kommer att samarbeta med andra funktioner inom övriga socialförvaltningen men också med andra aktörer och myndigheter. Arbetstidsmåttet är 38,25 vilket innebär arbete var tredje helg och på schema.

Arbetsuppgifter

Stödja, vägleda och vara delaktig i det dagliga arbetet inom enheten enligt den planering som finns. Vi arbetar med en kartläggning de första veckorna för att utreda stödbehov och sätter därefter upp mål tillsammans med brukaren. Det är viktigt att dokumentera och kommunicera med kollegor, chef och övriga samverkanspartners om hur arbetet fortskrider. Att se var individs behov och kunna planera utefter det är grunden i verksamheten

Vi söker dig som

Du har någon form av utbildning inom socialt arbete beteendevetenskap exempelvis beteendevetare, socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. MI och eller ÅP är bra utbildningar att ha med sig i arbetet.

Du ska ha arbetat några år med socialt arbete och då gärna mot vuxna missbrukare.

Du behöver vara flexibel och lösningsfokuserad då arbetet innebär att snabbt planera om och vara förberedd på det mesta.


Välkommen med din ansökan!

 Antal tjänster

3

Anställning

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Omfattning: Heltid/Deltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Omedelbart

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-05-14

Referensnummer

2021/323

Kontaktperson(er)

Camilla Hagberg, 0729878276

Tillbaka till lista