Lösningsfokuserad ledningsgrupp söker enhetschef till daglig verksamhet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef kommer du att ingå i en ledningsgrupp med kunniga och engagerade kollegor som tillsammans formar och utvecklar verksamheten. Alla enheter arbetar med IBIC (Individens behov i centrum). Alla enhetschefer och flera enheter har de senaste åren utbildats och arbetar med ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Verksamheten Stöd- och aktivering för personer med funktionsnedsättning ingår som en del av Vård-och omsorgsnämndens ansvarsområde. Verksamheten omfattar insatser som daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagare, avlösare och kontaktperson samt en mötesplats. Verksamhetens uppdrag är att verkställa beslut enligt LSS. Denna tjänst innefattar enhetschefstjänst på daglig verksamhet. Enheten har ett brett utbud av olika sysselsättningar såsom unIkT med inriktning på IT, Mat med flera mål, hantverk, service och renovering mm. Det finns också en arbetsinriktad daglig verksamhet som arbetar med arbetsförlagda praktikplatser ute på företag eller inom andra kommunala verksamheter. Besök gärna våra hemsidor och sociala medier så får du veta ännu mer om våra fina verksamheter.

Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du svarar för att leda, organisera och utveckla verksamheten. Du har stort inflytande på hur medarbetarna presterar och trivs samt hur servicen till brukaren är. Till din hjälp i ditt arbete som enhetschef har du tillgång till olika stödfunktioner. Du kommer löpande få kompetensutveckling, bland annat inom ramen för det kommungemensamma chefsprogrammet och om du inte har utbildning i lösningsfokuserat arbete kommer du att få det.

Intervjuer kommer att ske under vecka 20.Vi söker dig som

Du skall ha universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Erfarenhet av arbete i ledande ställning är ett krav eftersom ledarskapet har en betydande roll för verksamhetens kvalitet och utveckling. Enheten har kommit långt i arbetet med välfärdteknik därför vill vi att du har ett intresse för detta område.

Vi söker dig som har en stark vilja att fortsätta utveckla verksamheten, dina medarbetare och dig själv. Du har förmåga att prioritera ditt arbete, se olika lösningar och visa handlingskraft. Du inspirerar till engagemang, tillför energi och skapar glädje i arbetet. Du värnar om goda relationer till våra deltagare och medarbetare och har lätt för att samarbeta. Du är trygg i din roll som chef och i dig själv samt representerar din verksamhet på ett tydligt sätt. Du ska vara målinriktad och ha ett gott omvärldsperspektiv. Du förväntas vara lojal mot budget och antagna verksamhetsmål. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I Lunds kommun arbetar vi med medarbetarskap och vi vill att du har ett positivt förhållningssätt till att leda och utveckla dina medarbetare och att stärka deras kompetens. Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-05-12

Referensnummer

2021/318

Kontaktperson(er)

Anne Bing Tingström, 046-359 82 20

Facklig(a) företrädare

Lars Öst, Vision, 046-359 55 77
Gregorio Macario, SSR, 046-359 82 49
Kommunal, 010-4427936

Tillbaka till lista