Specialpedagog/speciallärare till Vallkärra skola

Barn- och skolförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

I det natursköna norra Lund ligger Vallkärra skola, dit vi nu söker en specialpedagog/speciallärare, med behörighet att undervisa i årskurs 1-6. Vallkärra skola är Lunds näst äldsta skola och  ligger i Vallkärra cirka 4 km från Lunds centrum.

Vi är en F-6-skola med cirka 125 elever som kännetecknas som skolan med det stora hjärtat.

Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus.​ Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sin erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas. 

Arbetsuppgifter

Som speciallärare/ specialpedagog på Vallkärra skola kommer du att  ha ansvar för och leda det specialpedagogiska arbetet framåt. Du kommer att arbeta med kunskaper och färdigheter till barn och elever med behov av särskilt stöd från åk 1-6 .

Du ska kunna bistå med hjälp i pedagogiska kartläggningar, utvecklingsplaner och åtgärdsprogram samt ge handledning/konsultation till personal angående barn i behov av särskilt stöd. I dina arbetsuppgifter ingår kontakter med föräldrar samt myndigheter och institutioner. Du kommer att vara involverad vid överlämning och uppföljning vid övergångar mellan skolverksamheter samt ingå i elevhälsoteamet.

En viktig del i arbetet är att uppmärksamma utvecklingsbehov och vara drivande i utvecklingen mot skolornas gemensamma mål. Du, tillsammans med resten av elevhälsoteamet, har stora möjligheter att påverka upplägget för ert arbete. Ytterligare en del av arbetet innefattar kunskapsspridning till pedagoger och föräldrar om kompensatoriska insatser. Detta för att tidigt stödja barnen och motverka att behov av stöd uppstår. 

Utöver ditt arbete på Vallkärra skola kommer du tillsammans med de andra 3 specialpedagogerna inom vårt skolområde ingå i ett team där vi tillsammans utformar det specialpedagogiska arbetet på skolorna.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare och som har elevens bästa i fokus.

Du har goda kunskaper inom NPF och lärmiljöer för att kunna bistå med handledning och samtal för såväl elever, vårdnadshavare och personal. Du har god samarbetsförmåga och är tydlig i ditt handlande. Vidare har du god kommunikativ förmåga och har en väl utvecklad förmåga att utreda och dokumentera elevers möjligheter och utmaningar exempelvis i pedagogiska utredningar. Du ser lösningar i situationer som kan vara svårhanterliga och har förmåga att se situationer ur olika perspektiv samt drar nytta av detta i din yrkesroll.

 För att genomföra dina arbetsuppgifter behöver du vara strukturerad och i ditt arbete ha god förmåga till analys på flera plan men främst genom problemlösning. Du behöver i din handledning kunna vara tydlig och även visa på god förmåga för ledarskap.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Lön: månadslön
Tillträde: 20210809

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2021-05-14

Referensnummer

2021/280

Kontaktperson(er)

Enikö Bernat, 046-3594983

Facklig(a) företrädare

Zarko Isaevski, 072-2269302

Tillbaka till lista