Fågelskolan söker driven och engagerad slöjdlärare

Barn- och skolförvaltning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Fågelskolan är belägen i Lunds västra delar och ingår i Utbildningsområde 7. Vi är en F-9 skola med en integrerad Grundsärskola. Vi har ca 560 elever, varav ca 45 är inskrivna i Grundsärskolan. 

Fågelskolan deltar just nu i ett större samarbete med Skolverket och Linnéuniversitetet inom ramen för samverkan för bästa skola. I detta samarbete arbetar vi med kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket är en fråga om språk. Utvecklingsarbetet varvas med heldagar tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet och kollegialt lärande där alla skolans pedagoger deltar aktivt varje vecka.

Det är roligt att arbeta på Fågelskolan och det råder ett öppet och tillåtande klimat, vilket är en god förutsättning för att våga pröva nya idéer och tankar.

På Fågelskolan har vi 2 socialpedagoger som arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med trygghet och trivsel, vilket är till stor hjälp för dig som lärare hos oss. Vi har även ett starkt elevhälsoteam, som alltid stöttar dig i situationer som kan upplevas utmanande och svåra. 

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en lärare i slöjd med inriktning på textilslöjd. 

I arbetet ingår att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet. Det handlar om systematiskt kvalitetsarbete i vardagen utifrån Lgr11. Du ingår i ett arbetslag där vi fokuserar på att utveckla vårt kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt.

Vanligtvis är man som lärare på Fågelskolan alltid mentor för en grupp elever, men eftersom detta är ett vikariat en termin, tänker vi inte koppla på detta i den här tjänsten. 

Vi söker dig som

Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i att undervisa i slöjd upp till årskurs 9. Det är positivt om du har tidigare erfarenhet av undervisning i detta ämne.

Då vi har haft individuella intervjuer med elever om deras motivation till lärande lyfter de bland annat fram att det är viktigt att läraren brinner för sina ämnen och är kunnig. Det är även viktigt för dem att läraren visar att hen bryr sig om sina elever, att läraren gör eleverna delaktiga, att läraren är tydlig i sina förväntningar på eleven, att mål och syfte med en lektion och ett arbetsområde är tydligt och att läraren är rättvis.

Du ska ha en mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift och vara van vid att skriva tydliga pedagogiska planeringar samt arbeta med ett formativt förhållningssätt i undervisningen. Du har erfarenhet av att möta elever med olika språklig bakgrund och skilda förkunskaper.

Du är en person med personlig mognad som har god samarbetsförmåga med intresse och kompetens att bedriva utvecklingsarbete både i dina ämnen och sett till lärande för skolan som helhet. Du skapar goda relationer till alla elever och hittar varje elevs inre drivkraft. Du är en tydlig vuxen och en god förebild för alla våra elever. Du ser hela eleven och arbetar med elevens personliga utveckling och lärande i samspel med kunskapsutvecklingen.

Anställning

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: 2021-01-07
Sista datum: 2021-06-18

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2020-12-06

Referensnummer

2020/976

Kontaktperson(er)

Åsa Söderberg, rektor, 046-359 75 24

Kristina Thelin, biträdande rektor, 046-359 72 95

Kia Olén, 046-359 75 42

Facklig(a) företrädare

Isabella Oinonen, LR, 046-359 75 20
Royne Nilsson, Lärarförbundet, 046-359 75 20

Tillbaka till lista