Förskollärare, Tuna förskola

Barn- och skolförvaltning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Tuna förskola består av fem avdelningar och ligger i nybyggda, moderna och spännande lokaler. Förskolans pedagogiska lärmiljöer består av en hemvist och lekrum per avdelning, gemensamma kreativa torg, en restaurang med tillhörande tillagningskök, ett pedagogiskt kök samt utegård med intilliggande parkmiljö.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare hos oss har du tillsammans med övriga förskollärare det övergripande ansvaret att i samverkan med övrig pedagogisk personal se till att alla barn får en likvärdig utbildning och att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Du förväntas var aktiv i det kollegiala arbete med att utveckla enheten pedagogiska idé/grund. Bland annat genom riktade utvecklingsprocesser, det systematiska kvalitetsarbetet och via vår lärplattform Unikum.

I vårt arbete med barnen utgår vi från tryggheten och strukturen på avdelningen där omsorg, utveckling och lärande går hand i hand. Vi lägger ett stort fokus kring utvecklandet av de pedagogiska lärmiljöerna där tillgänglighet samt pedagogens roll och förhållningssätt har en stor betydelse och där leken är ett viktigt verktyg i arbete med undervisningen.

Vi söker dig som...

är utbildad förskollärare och innehar förskollärarlegitimation och vill vara med och bidra till ett kollegialt lärande både inom arbetslaget, på enheten men också i ett större kollegialt sammanhang med andra förskolor.

Du ska vara kreativ och nytänkande men också se vinster i att stärka och utveckla befintliga arbetssätt och processer. Ditt pedagogiska förhållningssätt ska ha sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid/Deltid
Lön: Månadslön
Tillträde: 2021-01-07

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2020-11-08

Referensnummer

2020/871

Kontaktperson(er)

Håkan Backlund, 046-3598281

Tillbaka till lista