Lokalplanerare till Barn- och skolförvaltningen

Barn- och skolförvaltning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Har du idéerna som kan bidra till att barn och elever i Lund ges de bästa förutsättningarna att lyckas? Lokalplaneringsenheten söker nu dig som vill vara med och bygga framtidens skolor. Vi erbjuder en tjänst där du har en central roll och har möjlighet att påverka utformningen av Lunds kommuns skolor och förskolor.

Lokalplaneringsenheten är en del av ekonomiavdelningen och tillhör stab och administration inom Barn- och skolförvaltningen. Avdelningen ansvarar för att inom förvaltningen styra och utveckla de ekonomiska och lokalstrategiska processerna. Målsättningen är att använda resurser effektivt och samtidigt ha skollokaler som stärker möjligheter för verksamheterna att nå sin fulla potential. Lokalplaneringsenheten består av enhetschef och lokalplanerare.

Arbetsuppgifter

Lokalplaneraren är barn- och skolförvaltningens företrädare vid om-, ny- och tillbyggnationer på skolor och förskolor. En viktig del av arbetet är framtagande av lokalprogram och andra underlag för byggnation av förskolor och skolor. I arbetet med byggnation av nya skolor och förskolor finns stor möjlighet för lokalplaneraren att bidra med synpunkter och påverka projektens utformning.

I både programskede och byggskede är lokalplaneraren den primära kontakten för kommunens projektavdelning. Lokalplaneraren deltar i arbetet med analys av lokalbehov och lokalkapacitet samt är förvaltningens representant i investeringsprojekt. Som lokalplanerare får du även leda referensgrupper i olika skeden av investeringsprojekten. Investeringsprojekten i form av nya skolor och förskolor utreds i kommunens lokalgrupp där lokalplaneraren deltar tillsammans med representanter från fastighetsförvaltningen och kommunledningen.

Lokalplaneraren stöttar rektorer och administrativa chefer avseende effektivt nyttjande av lokaler. I grunden handlar det om att vara aktiv och tillse att lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs och att de har rätt utrustning. Vidare är lokalplaneraren den som följer upp och analyserar Barn- och skolförvaltningens arbete avseende lokalnyttjande, tillgänglighet, lokaleffektivitet och kostnadsmedvetenhet. Lokalplaneraren samordnar och tar fram rutiner och riktlinjer för driftsmässiga lokalfrågor tillsammans med rektorerna och/eller administrativa chefer.

Lokalplaneraren är delaktig i beredningen av ärenden som rör lokalfrågor till Barn- och skolnämnden. I arbetet med nämnden ingår även att driva utredningar som initieras av politiken eller förvaltningsledningen.

Vi söker dig som

Vi söker dig som har relevant akademisk examen vilket kan vara inom samhällsvetenskap, pedagogiskt arbete eller fastighetsvetenskap. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta i projekt gällande större byggnationer. Du har ett engagemang för skolfrågor och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Då rollen som lokalplanerare kräver struktur och ledarskap så är det viktigt att du är bekväm i en situation där du leder andra i exempelvis arbetsgrupper. Det är viktigt att vara uthållig och kunna driva frågor i längre tidsperspektiv. Du bör ha erfarenhet av att skriva rapporter och även skrivelser till olika målgrupper.

Vidare har du en god samarbetsförmåga vilket krävs då arbetet förutsätter många kontakter med personer både inom och utom den egna förvaltningen.

Vi kommer att tillämpa löpande urval och kan komma att kalla till intervjuer under ansökningstiden så skicka gärna in din ansökan redan idag.

 Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: individuell lönesättning
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2020-09-27

Referensnummer

2020/742

Kontaktperson(er)

Gustav Svensson, 046-359 62 78

Tillbaka till lista