Chef för överförmyndarenheten

Kommunkontoret

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 260 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

Om oss

Överförmyndarenheten finns inom kommunkontoret, rättsenheten. Enheten arbetar till största del på delegation från överförmyndarnämnden.

Överförmyndarenheten ansvarar för kommunens obligatoriska tillsyn över förmyndare, gode män, förvaltare samt godmanskap för ensamkommande barn. I uppdraget ingår att utreda behovet av ställföreträdare samt rekrytering, rådgivning och utbildning av ställföreträdare.

Överförmyndarenhetens handläggare driver bl a processer i domstol, begär yttranden från andra myndigheter och granskar ställföreträdarnas förvaltning/årsredovisningar. Arbetet på enheten bedrivs med stor självständighet. Ärendena för huvudsakligen föräldrabalken, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt kommunallagen. Enheten har totalt åtta anställda med bakgrund som bl a jurister och ekonomer.

Vi söker nu en enhetschef till överförmyndarenheten.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef leder och fördelar du arbetet utifrån ditt personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du driver utvecklingsarbetet inom enheten bl a genom framtagande av nya rutiner och styrdokument men också inom digitaliseringsområdet. Enhetschefen ansvarar för att samordna och föredra övergripande verksamhetsfrågor som ska lyftas till överförmyndarnämnden. I arbetsuppgifterna ingår vidare att samverka och driva frågor om samarbete mellan enheten och andra förvaltningar samt mellan enheten och intresseföreningar. Myndighetsutövning, nämndsadministration/sekretariat ingår i ansvarsområdet. Som chef ska du leda medarbetarna och vara ett stöd åt handläggarna men även i viss omfattning själv handlägga ärenden. I samråd med chefen för rättsenheten bereder enhetschefen frågor om budget, verksamhetsplanering och uppföljning.

Som ledare inom kommunkontoret är du en viktig del av kommunens och kommunkontorets utveckling och framtid. Vi värnar om dig som chef och din personliga utveckling. VI erbjuder kompetensutveckling bl a via våra chefsmoduler inom olika områden.

Vi söker dig som

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom juridik, ekonomi, statskunskap, social/beteendevetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska ha erfarenhet från offentligt förvaltning med myndighetsutövning samt ha arbetat som chef i minst två år. Erfarenhet av att arbeta i kommun eller annan politisk styrd organisation bör du ha. Om du har erfarenhet av att arbeta inom överförmyndarverksamhet är det ett extra plus.

Du ska ha intresse av att driva utvecklingsarbete och bör ha goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftning oh förvaltningslag. Du har god datorvana samt gärna erfarenhet av digitala ärendehanteringssystem. Då arbetet innefattar myndighetsutövning krävs förmåga att uttrycka sig väl i svenska i tal och skrift. Det är viktigt att du är strukturerad med god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet.

Som person har du en mycket god ledarskaps- och samarbetsförmåga. Du är mål – och lösningsfokuserad och analytisk med gott omdöme. Du är tydlig i ditt ledarskap och i din kommunikation.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Efter överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2020-08-10

Referensnummer

2020/606

Kontaktperson(er)

Carin Hillåker Bitr kommundirektör, carin.hillaker@lund.se

Facklig(a) företrädare

Cecilia Åkesson Vision, 046-359 70 39

Tillbaka till lista