Stödpedagog

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 000 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Om oss

Södra vägen 7H är en gruppbostad för 6 brukare. Man arbetar mycket med motivation för att få brukarna delaktiga i aktiviteter både i och utanför boendet.

Arbetsuppgifter
Som stödpedagog förväntas du planera, utföra och följa upp arbetsuppgifter tillsammans med arbetslaget så att brukarna får det individuella stöd de behöver. Att stimulera till full delaktighet i samhället efter individuellt satta mål i samverkan med anhöriga och gode män /förvaltare är en viktig del i arbetet. Du förväntas samverka med olika aktörer och nätverk som är viktiga utifrån den enskildes behov och vara ett stöd i omvärldsbevakning kring evidensbaserad praktik.

I tjänsten ingår att arbeta som en del av arbetslaget där sedvanligt arbete i gruppbostad förekommer.

Vi söker dig som
 Har godkända betyg från Vård-och omsorgsprogrammet,

Barn-och fritidsprogrammet

eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du ska också ha en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller en kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning samt att du har erfarenhet av arbete med människor med funktionsnedsättningar.

Du ska också ha goda kunskaper och erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik och lågeffektivt bemötande.

Erfarenhet krävs.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Lön: Månadslön
Tillträde: 3/8 2020 Rekrytering sker fortlöpande

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2020-06-10

Referensnummer

2020/464

Kontaktperson(er)

Ann-Christin Persson, 046-3598423

Annika Strömblad, 046-3596210

Facklig(a) företrädare

Kommunals expedition, 046-3596733

Tillbaka till lista