Infrastrukturstrateg

Stadsbyggnadskontoret

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Om oss

Inom stadsbyggnadskontoret och Lunds kommun går vi från vilja till handling. Vi lyssnar, lär och leder. Arbetar med tillit, har mod att testa nytt, engagerar alla medarbetare, utvecklar verksamheten, jobbar smart och tänker "Ett Lund". Här finns goda möjligheter för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande arbete i en förvaltning som bidrar till utvecklingen av Lund som en attraktiv och hållbar stad.

Bakgrund

Lund är en kommun i stark tillväxt, vilket ställer höga krav på utveckling av hållbar infrastruktur. Just nu planerar Trafikverket flera större infrastrukturprojekt i Lund, och de närmsta åren finns ett särskilt fokus på två nya järnvägsspår för höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund. För att kommunen proaktivt ska kunna påverka utvecklingen behöver den kommunala organisationen förstärkas med en infrastrukturstrateg.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som infrastrukturstrateg är placerad på strukturavdelningen, där 11 medarbetare idag arbetar med strategisk och översiktlig planering samt infrastruktur och trafikplanering. Infrastrukturstrategens roll är att driva Lunds kommuns frågor i större infrastrukturfrågor. De närmsta åren ska strategen primärt fokusera på projektet höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund, den största trafikinfrastrukturella satsningen i Skåne under det närmsta decenniet. Till tjänsten hör också att driva övergripande strategiska infrastrukturfrågor såsom kommunens intressen i planeringsprocesser för nationell och regional plan för transportinfrastrukturen.

I projekt Hässleholm-Lund ska strategen i nära samverkan med medarbetare på stadsbyggnadskontoret och övriga berörda förvaltningar initiera, driva och medverka i angelägna kommunala utredningar, samt samla och driva kommunens intressen och ställningstaganden i Trafikverkets utredningar. Särskilt viktiga frågor som analyseras av såväl kommunen som Trafikverket inom pågående lokaliseringsutredning gäller linjesträckningar och stationsläge. Lunds kommun lägger stort fokus på järnvägens och stationens roll i och samverkan med stadsutvecklingen.

Strategen kommer ingå i den programledningsgrupp av tjänstepersoner som samordnar kommunens planeringsarbete för utveckling av järnvägen genom Lund. Programledningsgruppen är kopplad till en styrgrupp med förvaltningsdirektörer samt till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå, exempelvis civilingenjör eller samhällsplanerare eller motsvarande. Du har omfattande erfarenhet från samordning av större infrastrukturobjekt och/eller stadsutvecklingsprojekt, där många olika intressen och parter ska samverka. Erfarenhet av framtagande av järnvägsplan och samverkan med Trafikverket är meriterande. Du har ett starkt intresse för infrastrukturens roll att bidra till en attraktiv och hållbar samhällsutveckling. Då rollen har många olika kontaktytor krävs det att du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga. Du kan både driva arbetet självständigt och strukturerat och samtidigt samarbeta väl med kollegor och intressenter.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2020-06-14

Referensnummer

2020/458

Kontaktperson(er)

Christian Rydén, 046-3595815

Facklig(a) företrädare

Tilda Brage, 046-3595750

Tillbaka till lista