Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Veberöd har ett integrerat bibliotek, där folkbibliotek (Kultur- och fritidsförvaltningen) samt skolan (Barn och utbildningsförvaltning) har ett delat/gemensamt ansvar för verksamheten och att arbetet innebär ett mycket nära samarbete med personalen vid Veberöds bibliotek

Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och forma vår skolbiblioteksverksamhet för framtiden. Det innebär att du som skolbibliotekarie arbetar med såväl olika läsfrämjande aktiviteter som undervisning inom bland annat informationssökning och källkritik. Det innebär även ett nära samarbete med skolans pedagoger och elever. Som skolbibliotekarie har du en viktig roll i elevernas läs- skriv- och språkutveckling, samt i utvecklingen av deras informationskompetens. Du är även ett viktigt stöd för pedagoger när det gäller elevernas måluppfyllelse.

Skolbibliotekarie till Svaleboskolan

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat

• medieinköp
• synliggöra biblioteket och dess tjänster
• skapa trivsam miljö - skyltning är viktig för läsfrämjandet
• stärka eleverna och lärarnass digitala kompetens, infosökning, källkritik, upphovsrätt
• samverkan med specialpedagoger, IKT-pedagoger, modersmålslärare, övriga pedagoger och personal
• delaktig i skolutveckling och lärandeprocessen
• stödja elever med särskilda behov
• läsinspiration
• boksamtal, bokprat med lärare, författarbesök
• fysiskt arbete i bibliotek (inköp, uppställning osv.)
• hantering av beståndet, organisation av samlingarna, gallring.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn/elever i åldern 6-16 år. Alternativt är du pedagog med erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek. Du har god kunskap i de styrdokument som reglerar grundskolans verksamhet. Du har god förmåga att samarbeta och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du är kreativ, nytänkande, initiativtagande, strukturerad och kommunikativ och har god social kompetens.

Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista datum: 2020-06-05

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-10-20

Referensnummer

BSF 413/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för placering av redan anställd i kommunen.

Kontaktperson(er)

Namn: Corinne Bonder
Title: Rektor
Telefon: 046-359 75 81

Namn: Marie Möller
Title: samordnare
Telefon: 046-359 47 73

Facklig(a) företrädare

Namn: Fackliga kontaktpersoner ring via växeln
Telefon: 046-359 5000

Utbildningsområde 5

Tillbaka till lista