Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för vård och omsorg enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Vi arbetar utifrån vår värdegrund där individens behov står i centrum. Varje dag jobbar vi för att personer med funktionsnedsättning och äldre människor ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.

Verksamhetsområdet Boende LSS söker nu en ny enhetschef som tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare, kollegor och verksamhetschef formar och utvecklar verksamheten. Verksamhetsområdet Boende LSS består av 43 boendeenheter där du kommer att blir chef över tre enheter där det bor brukare med främst neuropsykiatriska diagnoser.

Enhetschef till Boende LSS

Arbetsuppgifter

Som chef i Lunds kommun är du viktig. Du är en ambassadör, en kulturbärare och en möjliggörare för Lunds kommun.

Du ansvarar för att planera, leda och styra verksamhetens leverans, utvecklings- och kvalitetsarbete. Som chef i Lunds kommun har du som yttersta uppdrag att tillsammans med dina medarbetare och kollegor ge en god samhällsservice och att sträva efter att förverkliga kommunens mål och vision.

Du ansvarar för budget, uppföljning och analys utifrån helhetsperspektivet medarbetare, verksamhet och ekonomi. Du jobbar smart och ställer dig frågan: används våra kompetenser på bästa sätt? Medarbetarna är din viktigaste resurs och att utveckla och ta tillvara på deras fulla potential är avgörande för verksamhetens kvalitet och vår kompetensförsörjning.

Du arbetar för att brukarna ska få det stöd och den service de behöver. Du leder stödassistenter, stödbiträden och stödpedagoger i deras dagliga arbete med våra brukare. Du ansvarar för att dina medarbetare har en god arbetsmiljö och att ni följer rådande lagstiftning, riktlinjer och policys.

Tillsammans med 14 enhetschefskollegor är du en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp som leds av verksamhetschefen, som också är din närmaste chef. Ni arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för verksamheten och kommunens utveckling både på kort och på lång sikt.

Kvalifikationer

Du har universitets- eller högskoleutbildning så som exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Alternativt dokumenterad mångårig erfarenhet av att arbeta med och leda medarbetare som arbetar inom autismspektrat och/eller neuropsykiatri.

Du har erfarenhet av att arbeta som chef inom LSS. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda medarbetare som arbetar inom autismspektrat och/eller neuropsykiatri. Det är även meriterande om du har genomfört en ledarutbildning inom ramen för examen eller som vidareutbildning samt arbetat som chef i minst tre år.

Det är viktigt att du har ett intresse för människor och är trygg i din roll som chef och ledare.
Du utövar ett kommunikativt ledarskap vilket innebär att du engagerar dina medarbetare i arbetet med att utveckla verksamheten. Du skapar tydlighet och delaktighet genom att göra mål och förväntningar kända.

Du värnar om goda relationer till brukaren och medarbetarna och har lätt för att samarbeta.

Du har förmåga att prioritera ditt arbete, se lösningar och har mod att testa nytt.

Att du är positiv, har humor och tycker om att möta människor är viktigt för att du ska trivas hos oss.

Det kan vara bra att ha körkort för bil.

Urval kommer att ske löpande och intervjuer är planerade till vecka 46-47. Välkommen med din ansökan!

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-11-17

Referensnummer

294/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Helene Hellström
Title: Verksamhetschef
Telefon: 046-359 62 00

Facklig(a) företrädare

Namn: Lars Öst
Title: Vision
Telefon: 046-359 55 77

BOENDE OCH HABILITERING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, VOO

Tillbaka till lista