Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

Familjerättssekreterare

Arbetsuppgifter

Familjerättsenheten är en del av socialförvaltningen i Lund. Vi gör utredningar och kortare yttranden på uppdrag av domstol i vårdnads-, boende- och umgängesärenden. På enheten handläggs även samarbetssamtal, ärenden om umgängesstöd, adoptions- och avtalsärenden samt faderskaps- och föräldraskapsutredningar.

Vi arbetar även enligt metoden konflikt och försoning, som är ett samarbete med tingsrätten i syfte att stärka barnperspektivet i domstolstvister.

I vårt arbete har vi ofta kontakt med personer som befinner sig i skilsmässa, separationskris eller ofrivillig barnlöshet. För oss på familjerätten är det därför viktigt med en positiv människosyn och förståelse för att vem som helst kan ha behov av stöd i en svår livssituation.

Familjerättsenheten består i dagsläget av nio familjerättssekreterare, en enhetschef samt en administratör. Vi söker nu en familjerättssekreterare med anledning av en kommande pensionsavgång.

Som familjerättssekreterare arbetar du med samtliga ovanstående uppgifter. Vi jobbar ofta två och två i ärenden, vilket främjar en god kvalité och stärker rättssäkerheten för den enskilde. Som anställd får du regelbunden handledning och möjlighet till annan kompetensutveckling. Vi tillämpar flextid och har subventionerad friskvård.
Som nyanställd är det centralt för oss att du känner dig välkommen och betydelsefull. Du får en introduktion som gäller såväl Lunds kommun, socialförvaltningen samt din arbetsplats.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen. Vi vill att du har erfarenhet av området vårdnad, boende och umgänge, alternativt har minst tre års erfarenhet av arbete inom socialtjänst med barn och ungdomar, om du har kunskaper om lagstiftning och praxis inom det familjerättsliga området.

Vi söker dig som har;
-förmåga att hålla ett tydligt barnfokus när föräldrar befinner sig i konflikt,
-kunskaper om barns behov utifrån ett anknytningsperspektiv,
-god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift.
Vi vill gärna att du har kunskaper i det engelska språket som gör det möjligt för dig att som familjerättssekreterare konversera, skriva och föra resonemang på engelska med individer som har kontakt med familjerätten.

I mötet med den enskilde är du förstås mån om ett gott bemötande, tydlighet och delaktighet samt att det faller sig naturligt för dig att se familjernas egna resurser som viktiga för att hitta lösningar.

Du behöver ha lätt för att kunna samarbeta med andra, vara flexibel och lyhörd. På familjerättsenheten sätter vi stort värde på att ha en positiv gemenskap under arbetsdagen och utgår från att du delar denna uppfattning.

Utbildning i MI samt kunskap om barnrättsfrågor är meriterande.

Tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-06-16

Referensnummer

SOC 19-26
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Tommy Persson
Title: Enhetschef
Telefon: 046-35 57 34

Facklig(a) företrädare

Namn: Pernilla Fors
Title: Akademikerförbundet SSR
Telefon: 046-359 91 44
Namn: Vision
Title: expedition
Telefon: 046-359 59 56
Namn: Anna Nilsson
Title: Vision
Telefon: 046-355130

Familjerättsenheten, Socialförvaltningen

Tillbaka till lista