Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

Ekonomichef för kommunkontoret

Arbetsuppgifter

De ekonomiska utmaningarna ökar i takt med att befolkningen förändras så att de yrkesverksamma ska försörja allt fler samtidigt som konjunkturen försämras de närmsta åren. För att klara dessa utmaningar krävs det en modern och smart ekonomistyrning som trots försämrade ekonomiska förutsättningar skapar möjligheter till förbättringar och ökad kvalitet.
Kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, har en viktig roll att leda och samordna ekonomistyrningen i hela kommunen och kommunkoncernen. Det pågår ett arbete med att se över kommunkontorets verksamhet och dimensionering för att klara av de utmaningar som ställs på kommunkontoret när ekonomin försämras och kommunens samlade resurser måste användas allt mer effektivt. Det krävs bland annat en ny modell för finansiering av kommunkontorets verksamhet. Ett annat område som håller på att utvecklas är kommunkontorets roll som fastighetsägare för att få en bättre styrning över fastighetsinnehavet med målet att kommunen ska ha ett fastighetsinnehav som motsvarar kommunens behov och som är ekonomiskt effektivt.
Därför förstärker vi kommunkontorets verksamhet genom att rekrytera en ekonomichef för kommunkontoret.
Uppgifter och ansvarsområde
• leda och utveckla ekonomistyrningsarbetet inom kommunkontoret
• leda kommunkontorets arbete med budget, uppföljning och analys
• utveckla kommunkontorets roll i frågor som rör fastighetsägande, fastighetsstyrning och investeringsstyrning.

Ekonomichefen för kommunkontoret är chef för enhet som är under bildande på ekonomiavdelningen med uppdrag att ansvara för kommunkontorets ekonomistyrning, inklusive fastighetsstyrning. Kommunkontorets uppdrag att leda kommunövergripande frågor är under stark utveckling, vilket innebär att enhetens verksamhetsuppdrag kan utökas och förändras efterhand.
Du är direkt underställd kommunens ekonomidirektör, som också är chef för kommunkontorets ekonomiavdelning. Du är ett nära stöd för, och genomför uppdrag åt, biträdande kommundirektör, som är chef för kommunkontoret. Du ingår i kommunkontorets förvaltningsledningsgrupp, ekonomiavdelningens ledningsgrupp och den kommungemensamma ekonomichefsgruppen.

Kvalifikationer

Du har mångårig och bred erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete i kommunal verksamhet. Du har en högskoleexamen i ekonomi. Du har också chefserfarenhet. Har du erfarenhet från ekonomistyrningsarbete på ett kommunledningskontor är det särskilt meriterande, liksom om du har erfarenhet från att arbeta med fastighetsstyrning.

Du har först och främst ett stort intresse för ekonomistyrning. Du drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner. Du är drivande och målinriktad. Du är lyhörd och bra på att kommunicera, och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har lätt för att förstå komplexa samband och se hur delar och helhet hänger ihop. Du har lätt för att förstå vilka behov och förväntningar som uppdragsgivarna har. Du har god omdömesförmåga och förmåga att skapa goda relationer, även under tider av hög arbetsbelastning och stress.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-10-25

Referensnummer

KK 2019/30
För en inledande kontakt och ytterligare information är du välkommen att kontakta ansvarig konsult på People Impact, Boel Lundell: 0708-417040, som hjälper oss i denna rekrytering. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Henrik Weimarsson
Title: Ekonomidirektör
Telefon: 046-359 50 28

Facklig(a) företrädare

Namn: Cecilia Åkesson
Title: Vision
Telefon: 046-35 0000

Ekonomiavdelningen, Kommunkontoret

Tillbaka till lista