Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

Familjebehandlare Tonårsboendet

Arbetsuppgifter

Tonårsboendet är ett HVB-hem i Lunds kommuns regi med plats för sex ungdomar, både killar och tjejer från 14 till 21 år. Det finns även ett stödboende kopplat till institutionen. Placeringstiden varierar men omkring ett års placering är vanligt. Institutionen ligger i en stor villa med fin trädgård i östra Lund.

Det miljöterapeutiska behandlingsarbetet vilar på en systemisk grund. Metoder som används är kognitiva- och anknytningsbaserade. Personalen arbetar i team, två familjebehandlare och föreståndaren, med varje ungdom utifrån en manualbaserad behandlingsstruktur. Behandlingsarbetet sker i nära samarbete med ansvarig socialsekreterare vid Utredningsenhet barn och unga eller 18-24 enheten vid socialtjänsten i Lund.

På Tonårsboendet arbetar vi enligt schema med tjänstgöring dagtid, kvällstid, helger samt natt. Det är särskild personal som arbetar natt och den nu aktuella tjänsten kommer att arbeta dag, kvällar och enligt nuvarande schema var fjärde helg.
Vi är sammanlagt 13 medarbetare i arbetsgruppen med olika arbetsuppgifter. Som familjebehandlare hos oss får du regelbunden handledning och olika former av kompetensutveckling. Alla medarbetare erbjuds grundutbildning MI och därefter sker en kontinuerlig kompetensutveckling efter behov. Vi utvecklar ständigt oss själva och de beprövade metoder vi arbetar efter, för att de placerade ungdomarna alltid ska få en kvalificerad behandling.

Kvalifikationer

Du ska ha socionomexamen eller liknande utbildning. Du är en i teamet omkring ungdomen och tillsammans med ungdomen, familjen, föreståndare och och övriga familjebehandlarna planerar och genomför du en viktig del av behandlingsarbetet. Vi vill att du har en god samarbetsförmåga, kan ta egna initiativ, mod att utmana och våga prova nytt, envis och bra på att motivera, ha god förmåga att kunna uttrycka dig i skrift och tal och att du är mån om ungdomarnas delaktighet och rätt att få komma till tals. Att arbeta på på Tonårsboendet innebär dessutom att du måste ha en god förmåga att kunna arbeta självständigt och kunna fatta beslut när detta krävs.

B-körkort är ett krav

Tillsvidareanställning. Tillträde 191001

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-08-16

Referensnummer

SOC 19-39
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Mariann Eriksson
Title: Föreståndare
Telefon: 046-359 43 61

Facklig(a) företrädare

Namn: Vision, expedition
Telefon: 046-359 59 56
Namn: Anna Nilsson
Title: Vision
Telefon: 046-359 51 30
Namn: Akademikerförbundet SSR
Telefon: 046-359 50 00

Tonårsboendet, Socialförvaltningen

Tillbaka till lista