Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för 121 000 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Som stödassistent blir du en del av vård- och omsorgsförvaltningen hos Lunds kommun där drygt 2900 medarbetare arbetar. Vi ansvarar bland annat för äldreboenden, hemvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, träffpunkter för seniorer och stöd till anhöriga.

Vi arbetar efter vår värdegrund där individens behov står i centrum. Varje dag jobbar vi för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
I Lunds kommun ligger vi i framkant med att arbeta utifrån individens behov i centrum (IBIC). IBIC är en nationell modell med fokus på brukarens individuella behov som beskrivs genom systematisk dokumentation och följs upp regelbundet.

Stödassistenter till LSS verksamhet för barn och unga

Arbetsuppgifter

Vi arbetar med ungdomar och unga vuxna inom korttidstillsyn/korttidsvistelse enligt LSS.
Det är ett omväxlande jobb där vi har ett stort fokus på aktiviteter och det pedagogiska
arbetet. Just nu söker vi en stödassistent till en av våra enheter.

Målet för verksamheten är att erbjuda brukarna en meningsfull vistelse med brukarens behov och önskemål i centrum, samt ge avlastning för föräldrar.

Som stödassistent kommer du utifrån brukarens önskemål och behov sätta upp mål på ett sätt som stimulerar och utvecklar. Personalgruppen består av stödassistenter, pedagogisk samordnare och personalsamordnare. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att ge en god och trygg omsorg samt att planera för och genomföra aktiviteter.

I vår verksamhet sker det ständigt förändringar och ingen dag är den andra lik, därför förväntas du kunna jobba självständigt, vara flexibel och hänga med i vårt förändrings- och utvecklingsarbete.

Regelbunden utvärdering och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter. Eftersom enheten erbjuder både korttidstillsyn och korttidsvistelse innebär det att du kommer att arbeta oregelbundna tider och helg.

Kvalifikationer

Godkända betyg från Vård-och omsorgsprogrammet, Barn- och Fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, eller påbörjad eftergymnasial utbildning med inriktning inom området. Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap om personer med autism. Det är en merit om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik/ TEACCH.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2018-12-10

Referensnummer

VoO 258/2018
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Christina Hansson Ravanelli
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 62 77

Namn: Cecilia Segersteen
Title: Samordnare
Telefon: 046 – 359 49 36

Facklig(a) företrädare

Namn: Kommunals expedition
Telefon: 046 359 67 33

S:t Lars väg 5, SOA, Vård- och omsorgsförvaltningen

Tillbaka till lista