Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

Tillsynsarkivarie

Arbetsuppgifter

Som tillsynsarkivarie är du placerad vid Stadsarkivet, men du arbetar i organisationen kring SkanEarkiv tillsammans med kollegor som är IT-arkivairer och tillsynsarkivarier. I SkanEarkiv samverkar 16 skånska kommuner i arbetet med att skapa ett gemensamt e-arkiv. Lund fungerar som värdkommun och har det operativa ansvaret för att bygga upp e-arkivet
både organisatoriskt, funktionellt och tekniskt. Som tillsynsarkivarie kommer du att vara en nyckelkompetens i detta arbete. Du kommer att delta i nätverk och arbetsgrupper inom e-arkivsamverkan och bidra till ett välfungerande samarbete med samverkanskommunerna. Du kommer att arbeta med tillsyn och leveransförberedelser tillsammans med kommunarkivarierna och annan personal i samverkanskommunerna. Till dina arbetsuppgifter hör också att utveckla och effektivisera processer och rutiner inom arkiv- och informationshantering. Du deltar i framtagandet av styrdokument, riktlinjer och andra strategiska verktyg för att sörja för en god informationshantering. Att planera och genomföra utbildningar inom informationshanteringsområdet ingår också i dina arbetsuppgifter. Du står för välfungerande kommunikation, god service och stöd till förvaltningarna och andra verksamheter, i synnerhet registratorer, nämndsekreterare och verksamhetschefer.
Arbetet innebär också till viss del egen handläggning av ärenden i form av att bearbeta, analysera och skriva utredningar
samt att uppdatera styrdokument.

Organisationen kring SkanEarkiv flyttar under vintern 2020 in i lokaler i centrala Lund.

Kvalifikationer

Du är högskoleutbildad inom arkiv-/informationsvetenskap. Du har mycket goda kunskaper om arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Har du kunskap om annan relevant lagstiftning, främst kommunallagen och förvaltningslagen, ser vi detta som meriterande. Utbildning/kunskaper om e-arkiv och/eller långtidsbevarande av digital information är meriterande.

Du har flerårig erfarenhet som arkivarie eller annan erfarenhet som bedöms relevant. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommun, landsting eller annan offentlig förvaltning samt om du har erfarenhet av projektarbete eller utvecklingsarbete.

Du har hög integritet och ett pragmatiskt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du har mycket god förmåga att samarbeta och bygger goda relationer. Du är tydlig och strukturerad. Du har goda datorkunskaper generellt och särskilt inom office-paketet. Du har mycket god goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig tydligt och korrekt i både tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse helst så snart som möjligt. 2-3 tjänster.

Antal tjänster

2

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-11-15

Referensnummer

KK 2019/33
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Mats Johansson
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 75 61

Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Tillbaka till lista