Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Solbjers förskola är en helt ny förskola, som kommer öppnas i december 2019. I huset kommer det finnas fem hemvister samt flera gemensamma ytor som kan nyttjas av alla hemvister. Alla måltider kommer lagas på plats och serveras på ett centralt placerat torg. Solbjers förskola kommer ha en stor, nyanlagd gård och är belägen på bottenvåningen av ett flerfamiljshus. Förskolan är placerat i en rik närmiljö med närhet till bland annat en liten skog, dammar, pilkojor och 4H-gård. Spårvagnshållplatsen Solbjer är belägen inom kort avstånd från förskolan.

Vi söker nu fyra förskollärare med en omfattning på mellan 75 - 100 %. Varmt välkommen med din ansökan!

Förskollärare till nystart av en spännande förskola på Östra Torn

Arbetsuppgifter

I Solbjers förskola kommer både nya kollegor och nya barn att ingå tillsammans med personal och barn från Toppens förskola. Vi kommer bilda helt nya arbetslag för att kunna bygga upp en utbildning där vi nyttjar tidigare erfarenheter, utvecklingsarbete och kompetenser samtidigt som vi tillsammans utvecklar och nyskapar en högkvalitativ utbildning.

Efter att ha arbetat teoretiskt och praktiskt med lärmiljöer under lång tid, innan uppbyggnaden av Solbjers förskola, ser vi fram emot att nyskapa stimulerande och estetiska lärmiljöer som uppmuntrar till utforskande, lek och möten. Våra hörnpelare är omsorgsfull, lekfull undervisning, ett aktivt närvarande förhållningssätt, tydliga strukturer och tillgängliga lärmiljöer. Verktygen för detta är innovation, arbetsglädje och ett aktionsforskande arbetssätt mot gemensamma mål.

Vi använder oss, i nuläget och framöver, av Unikum som förmedlingsverktyg och som digital kommunikationskanal i samband med utvecklingssamtal, samverkan med vårdnadshavare och dokumentation. Vi har även ett digitalt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete, som vi reflekterar och skriver i vid varje reflektionstillfälle. På så sätt kan vi kontinuerligt se hur våra insatser gör skillnad och vi kan därefter vidareutveckla både utbildningen och undervisningen.

Som en av våra röda trådar genom hela förskolan kommer vi arbeta med morgonmöten och mötestavlor. Vid tavlorna använder vi bilder som verktyg för att göra dagens struktur visuellt tydlig för barnen. Våra morgonmöten sätter ramen för dagen och fokus ligger på barnens delaktighet. Barnen ingår sedan i grupper beroende på var vi befinner oss i våra projektarbeten. På Solbjers förskola ser vi bland annat det stora centrala torget, två gemensamma ateljéer samt utemiljön som fantastiska möjligheter att arbete i tvärgrupper med personal och barn från olika hemvister.

Med utgångspunkt i läroplanen Lpfö-18 kommer vi arbeta fördjupande med flera läroplansmål parallellt som röda trådar i vardagen. På så vis ges barnen möjlighet att arbeta med flera läroplansmål kontinuerligt, men på olika sätt genom sin tid hos oss. Vi har ett pågående arbete med vårt undervisningsuppdrag kopplat till BFL (bedömning för lärande) där litteratur och diskussioner utgör en viktig och utvecklande del av utbildningen.

Kvalifikationer

Du har förskollärarutbildning och du är en kreativ pedagog med yrkesstolthet, arbetsglädje och förmåga att skapa meningsfulla sammanhang. Du har ett stort engagemang för undervisning där relationer, närvaro, lärmiljöer och material ingår som verktyg.

För att erbjuda en förskola på vetenskaplig grund bidrar du i våra diskussioner både praktiskt och teoretiskt kring implementeringen av Lpfö-18 och i arbetet med aktuell forskning. Du kopplar samman teori med praktik och har förmåga att leda det pedagogiska arbetet inom utvecklingsprocesser som verksamheten beslutar. Tillsammans med kollegor arbetar du för att upprätthålla samt skapa goda strukturer och trygga relationer som ett tydligt nav i verksamheten.

Vi kommer att fortsätta vårt utvecklingsarbete i ett flertal arbetsgrupper och inom flera områden såsom IKT/digitalisering, utemiljö/Grön Flagg, projektarbete, läsombud, likabehandling mm. Vi ser gärna, att du kan vara med att utveckla Solbjers förskola genom att bidra i någon av dessa samt i eventuellt tillkommande arbetsgrupper.

I din professionella yrkesroll är du flexibel och kan arbeta med både yngre och äldre barn i verksamheten. Har du ett speciellt intresse, erfarenheter/utbildning eller extra kunskaper inom områdena naturvetenskap, musik, skapande eller utomhuspedagogik, så är det ett plus men det är inget krav. Erfarenhet/utbildning inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi är en merit, så även att ha arbetat med barn i behov av särskilt stöd.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid / deltid
Tillträde: 2019-12-16

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-09-20

Referensnummer

BSF 369/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se Ansökningarna kommer att hanteras löpande vilket innebär att man kan komma att kallas till intervju under ansökningstiden.

Kontaktperson(er)

Namn: Jessica Berggren
Title: Förskollchef
Telefon: 046-359 79 84

Utbildningsområde 2

Tillbaka till lista