Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Östratornskolan är en skola med elever i årskurs 4-9 i närheten av ESS och Vattenhallen. Vi söker nu en bibliotekarie för skolans bibliotek på 50 %. Varmt välkommen med din ansökan!

Skolbibliotekarie på Östratornskolan

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som tillsammans med oss vill forma vår skolbiblioteksverksamhet för framtiden. Det innebär att du som skolbibliotekarie arbetar med såväl läsfrämjande åtgärder som med undervisning inom bland annat informationssökning och källkritik i ett nära samarbete med skolan pedagoger och elever. Som skolbibliotekarie har du en viktig roll i elevernas utveckling av de språkliga kompetenserna, läsa, skriva samt i utvecklingen av deras informationskompetens.

Skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund vilket bland annat innebär att skolan måste lägga grunden för ett eget livslångt lärande hos alla elever. Här blir bibliotekariekompetensen viktig för att eleven ska kunna ställa de rätta frågorna som eleven söker svar på.

I dina arbetsuppgifter ingår även att:
- stärk elevernas digitala kompetens; infosökning upphovsrätt och källkritik
- samverka med pedagoger och träffa elevgrupper
- boksamtal
- skapa trivsam miljö för verksamhet i biblioteket
- medieinköp, gallring, organisation av samlingar

Tjänstens omfattning är på 50% %.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, gärna med erfarenhet av arbete med ungdomar i åldrarna 10-16 år. Du har kunskap i styrdokumenten för skolans verksamhet och förmåga att möta elever med olika språklig bakgrund.

Vi värdesätter god kommunikationsförmåga, ett strukturerat och tydligt förhållningssätt och uttalad samarbetsförmåga kombinerat med att kunna arbeta självständigt.

Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Tillträde: 2019-11-25

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-09-17

Referensnummer

BSF 360/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se I denna rekrytering tillämpar vi löpande rekrytering, vilket innebär att sökande kan kallas till intervju före ansökningstidens utgång. Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för placering av i kommunen redan anställd personal.

Kontaktperson(er)

Namn: Eva-Stina Sunden
Title: Rektor Östratornskolan 4-9
Telefon: 046-3597514

Facklig(a) företrädare

Namn: Fackliga kontaktpersoner ring via växeln
Telefon: 046-359 5000

Utbildningsområde 5

Tillbaka till lista