Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Klostergårdsskolan är en F-6 skola med ca 300 elever. Skolan ligger naturskönt med närhet till både stad och stora grönområden. På Klostergårdsskolan arbetar vi aktivt för alla elevers rätt till trygghet och studiero, samt alla människors lika värde. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Personalens hälsa och trivsel är också viktig för oss och därför
erbjuder vi friskvårdsbidrag till alla medarbetare, samt för en levande diskussion om arbetsmiljön i olika forum på skolan.

Skolkurator

Arbetsuppgifter

Som kurator kommer du att ha en viktig roll i skolans elevhälsa och skolutveckling. Du kommer att ingå i Klostergårdsskolans elevhälsoteam, där du arbetar nära elever, lärare och skolledning. Som skolkurator arbetar du förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som med externa aktörer. I arbetet ingår till exempel trygghetsarbete med eleverna, elevsamtal i såväl i grupp som enskilt samt sociala utredningar.

Övriga förekommande arbetsuppgifter är:
* genomföra samtal, så som stöd- motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
* på rektors uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskola
* ge handledning och konsultation till skolans personal
* bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
* bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
* delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller och värdegrund och likabehandlingsarbete
* ta tillvara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete

Tjänsten är på 75 % på Klostergårdsskolan, men kan eventuellt utökas i skolområdet.

Kvalifikationer

Utbildning och erfarenheter
* socionomutbildning eller likvärdig högskoleutbildning
* erfarenhet av och intresse för stödjande arbete med barn och ungdomar
* erfarenhet som skolkurator
* erfarenhet av samarbete med andra funktioner som t ex barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och individ och familjeomsorgen (IFO)

Kompetens och förhållningssätt
* självgående med helhetssyn på verksamheten
* god förmåga att samarbete med andra i ett team med andra professioner
* lyhörd och flexibel
* engagerad och relationsskapande
* strukturerad

Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Tillträde: 2019-12-01

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Referensnummer

BSF 388/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Marita Christoffersson
Title: Rektor
Telefon: 0708283397

Utbildningsområde 7

Tillbaka till lista