Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Utbildningsområde 7 omfattar ett tiotal skolor i Lunds kommun, från de västra delarna till Genarp i öster. Verksamheten inom utbildningsområdet leds av ett ledningsteam bestående av utbildningschef, administrativ chef samt skolledare. Dessa ansvarar gemensamt för att skapa en likvärdig skola och en gemensam syn på barn och ungas utveckling och lärarande.

Biträdande rektor på Palettskolan F-6/Svaneskolan 7-9

Arbetsuppgifter

Till ledningsteamet för Palettskolan och Svaneskolan söker vi en biträdande rektor som tillsammans med nuvarande skolledning, lärare och andra medarbetare arbetar för att ge alla elever på skolorna bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande.

Du är underställd rektor men kommer att ha eget lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag i Barn- och skolförvaltningen. Skolledningen består av rektor för F-9 samt biträdande rektor, med i huvudsak ansvar för 7-9. Ditt uppdrag kommer till stor del att riktas mot F-6.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbete i skolverksamhet.

Du har goda ledaregenskaper och är en tydlig pedagogisk ledare som initierar och driver skolutveckling utifrån uppställda mål. Du har helhetsperspektiv eftersom du kommer att delvis arbeta med uppföljning av ekonomi, sjukfrånvaro och schemaläggning. Du bör ha en analytisk och strategisk förmåga med tanke på att du kommer ansvara för uppföljningsarbetet av det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med rektor.

Ditt ledarskap präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen. Du skapar intresse, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare och kolleger. Du är en god lagspelare och inspireras av att arbeta tillsammans med andra. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du ser lösningar istället för hinder och ditt arbete präglas av glädje och en stor portion humor!

Meriterande är erfarenhet av arbete i ledningsgrupp, arbetsledaransvar, specialpedagogisk kompetens eller ledning av elevvårdsarbete samt rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning.

Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2020-03-01

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-12-15

Referensnummer

BSF 468/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Erik Friede
Title: Rektor
Telefon: 046-3597557

Namn: Eva Nilsson
Title: Utbildningschef
Telefon: 046-3597525

Facklig(a) företrädare

Namn: Fackliga företrädare nås via kommunens växel
Telefon: 046-359 50 00

Utbildningsområde 7

Tillbaka till lista