Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Pedagogisk samordnare övergripande uppdrag

Arbetsuppgifter

Du kommer att handleda arbetsgrupper i det brukarnära arbetet samt följa upp och utvärdera pedagogiska arbetsmetoder. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt på beställning av enhetschefer i arbetsgrupper med behov av extra stöd och hjälp. Genom observation kommer du att undersöka behovet och därefter komma med förslag på åtgärder.

I uppdraget ingår även att handleda stödpedagoger på enheterna, samla till nätverksträff, utbilda medarbetare inom Boende LSS i pedagogiska arbetsmetoder.

Du kommer att samarbeta med både interna och externa parter till exempel pedagogiska samordnare på enheterna, enhetschefer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt vuxenhabiliteringen.

Som pedagogisk samordnare ingår det även att bl.a:
Omvärldsbevaka och ha fördjupad kunskap om olika aktörer som kan ge stöd till personer med funktionsnedsättningar .
Skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik.
Medverka till att verksamheten håller god kvalitet genom att arbeta utifrån angivna måldokument.
Kvalitetssäkra social dokumentation och genomförandeplaner på enheterna.
Dokumentera/utföra administrativa arbetsuppgifter.


Kvalifikationer

Du har högskoleexamen med i första hand pedagogisk eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Utbildning i alternativ kommunikation, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik är meriterande..

Körkort krävs

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-10-01

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-07-14

Referensnummer

VoH 171/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Ulf Palo Stärner
Title: Enhetschef
Telefon: 046-359 8987

Facklig(a) företrädare

Namn: Lars Öst
Title: Vision
Telefon: 046-359 55 77

BOENDE OCH HABILITERING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING, VOO

Tillbaka till lista