Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund består av fyra verksamhetsområden, varav en är Socialpsykiatri. Vårt uppdrag är att ge stöd i såväl boende som sysselsättning och fritid till personer med psykiskt funktionsvariation. Vi har flera olika former av stöd, boenden och sysselsättningar. Syftet är att ge brukaren bättre förutsättningar för att leva ett självständigt liv och att få vardagen att fungera.

Handledare dagtid med specifika uppdrag

Arbetsuppgifter

Boendet vänder sig till brukare med en funktionsvariation på grund av psykisk sjukdom. Då några brukare är äldre förekommer också samtida åldersrelaterade somatiska sjukdomar.

Handledarna skall på ett respektfullt och aktivt sätt stödja brukaren i sin dagliga livsföring och medverka i de individuellt upprättade genomförandeplanerna. Handledaren med specifika uppdrag skall ingå i ordinarie bemanning men har andra uppdrag kopplade till sin tjänst.

Att handha viss administration såsom;
- ta emot frisk och sjukfrånvaro och att tillsätta kortare vakanser
- viss schemaläggning
- beställa mat och förbrukningsvaror
- arbeta i en del digitala system
- sitta med vid rapporter och vara med och fördela aktuella arbetsuppgifter
- ansvara och medverka för att olika typer av aktiviteter planeras och genomförs
- hålla i introduktion av nyanställd personal
- kontrollera att dokumentation gällande månadsuppföljning och genomförandeplaner är gjorda

I arbetet ingår även praktiska göromål såsom pedagogisk städning, följa brukaren till vårdinrättningar och i övrigt stödja brukaren i hens funktionsvariation samt att verka för att boendereglerna upprätthålls.

Som handledare på dagtid med specifika uppdrag bör du ha följande egenskaper: god social kompetens, etiskt förhållningssätt, förmåga att ta egna initiativ och god planeringsförmåga. Du skall ha lätt för att skapa kontakt med de boende och personal och ha god kännedom om gällande lagar och föreskrifter inom verksamhetsområdet.
Inom socialpsykiatrin i Lund erbjuder vi kompetensutveckling i form av utbildning, handledning och möjlighet till arbete med olika evidensbaserade arbetssätt och metoder så som Inspire, Återhämtningsinriktat arbetssätt, CAN mfl. Du har också möjlighet att vara en del i utvecklingsarbete med vår brukarinflytandesamordnare (BISAM) i olika sammanhang. Vi jobbar medvetet med nära feedback till våra medarbetare genom Pulsen, både på strukturell och individuell nivå. Du har rätt till friskvårds bidrag. Du kommer att arbeta i frächa och nya lokaler med närhet till naturen och goda bussförbindelser.

Kvalifikationer

KY/YH-utbildning med inriktning socialpsykiatri eller kompetens och utbildning som bedöms likvärdig exempelvis undersköterska med specialistkompetens. Erfarenhet från arbete med personer med psykisk funktionsvariation och missbruk samt åldersrelaterad somatisk samsjuklighet är meriterande. Du som söker tjänsten ska vara målmedveten och vara beredd på att ta ett stort ansvar samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegorna för att driva verksamheten framåt. Du ska även ha datorvana då vi dokumenterar i ProCapita. Körkort är meriterande. Du behöver behärska svenska språket i såväl tal som skrift.

Ange löneanspråk i din ansökan.

Visstidsanställning tom 20200431 med eventuell förlängning.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista datum: 2020-04-30

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-10-17

Referensnummer

SOC 19-45
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Eva Maria Lanemar
Title: Enhetschef

Facklig(a) företrädare

Namn: Anna Nilsson
Title: Vision
Telefon: 046-359 51 30

Gruppboende, Socialförvaltningen

Tillbaka till lista