Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

. I Dalby finns det grundsärskola från årskurs 1 till och med årskurs 9. På Hagalundskolan är det låg- och mellanstadium (1-6) medan Nyvångskolan erbjuder grundsärskoleverksamhet för högstadium (7-9). Denna annons avser arbete i grundsärskolan på Nyvångskolan.

Det sker en samverkan mellan de båda skolorna. Likaså sker det en vardaglig samverkan mellan pedagogerna i grundskolans samt grundsärskolans verksamhet på Nyvångskolan.

Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att prova egna idéer och lösa problem. Vi strävar efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära.

Nyvångskolan är en kommunal F-9 skola med verksamhet inom grundskola, grundsärskola och fritidshem. Vi har ca 900 elever och strax över 130 anställda.

Skolan är belägen i Dalby, ca 1 mil öster om Lund med väl fungerande kollektivtrafik till både Lund och Malmö.
Elevdemokrati har länge varit Nyvångskolans profil och vi arbetar aktivt med elevinflytande genom olika elevaktiva råd som driver särskilda frågor och utvecklingsområden. På råden diskuterar elever och lärare tillsammans frågor som rör arbetsmiljö, undervisning, vänskap och hälsa.

Som medarbetare på Nyvångskolan är du en självklar del av skolans utvecklingsarbete. Nya tankar och tillvägagångssätt är alltid välkomna.

Specialpedagog/speciallärare, grundsärskola 7-9

Arbetsuppgifter

Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och vara med och påverka? Vill du vara med om att utveckla morgondagens grundsärskola?

Då är det här en tjänst för dig!

Vi söker en engagerad och kompetent speciallärare som vill vara med och utveckla vår grundsärskola. Vi utgår från att alla elever kan lyckas i sitt lärande och har möjlighet att nå sin fulla potential.
Höstterminen 2018 startade Nyvångskolan grundsärskoleverksamhet för årskurs 7-9, nu söker vi dig som tycker det skulle vara en spännande utmaning att vara med och utveckla denna verksamhet.

Som speciallärare i grundsärskolan kommer du arbeta aktivt med kunskaper och färdigheter till barn och elever i behov av särskilt stöd. Du undervisar och arbetar med pedagogiska kartläggningar av situationen kring dessa elever och ges stor möjlighet att utveckla och leda det pedagogiska arbetet.
Grundsärskolans arbetslag har bland annat möjlighet att samverka med arbetslaget inom skolans särskilda undervisningsgrupp. Inom ramen för uppdraget driver du ett aktivt inkluderingsarbete i alla frågor.
Du arbetar för att eleven skall känna sig så delaktig och självständig som möjligt i alla sammanhang.

Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med övriga pedagoger. Tillsammans hittar vi olika vägar för att föra arbetet framåt. Utöver undervisning ingår även handledning till pedagoger och elevassistenter, liksom utredningsuppdrag och uppföljning enligt styrdokumentens inriktning. Du ansvarar för utvecklingsplaner, åtgärdsprogram samt extra anpassningar.
Du har kontakt med andra institutioner och är involverad i överlämning och uppföljning vid övergång till andra skolenheter. Kontinuerlig kontakt och samverkan med vårdnadshavare är också en viktig del i arbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad speciallärare med specialisering mot grundsärskolan. Lärarexamen för grundskolan samt kompetens och erfarenhet inom grundsärskolan är ett krav.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument samt arbetar aktivt med ledning och stimulans så väl som
extra anpassningar och särskilt stöd.

Som person är du engagerad och förtroendeingivande, med ett stort intresse för elevhälsa och skolutveckling.

Du har ett öppet och kreativt förhållningssätt och anpassar ditt arbete efter elevernas behov.

Uppdraget genomsyras av ett nära arbete tillsammans med kollegor i elevhälsoteamet, pedagoger och vårdnadshavare, det är därför viktigt att du har mycket lätt för att samarbeta.

Likaså krävs en mycket god kommunikationsförmåga, dels för att skapa fungerande relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare men också för att kunna handleda och utbilda skolans lärare och elevassistenter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-08-07

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-06-21

Referensnummer

BSF 255/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Martin Persson
Title: biträdande rektor
Telefon: 046-3593029

Namn: Erika Åkesson
Title: skolsekreterare
Telefon: 046-3597903

Facklig(a) företrädare

Namn: Fackliga representanter, via Lunds växel.
Telefon: 0463595000

Utbildningsområde 6

Tillbaka till lista