Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Vi på Byskolan och Österskolan har ett innovativt förhållningssätt till skolutveckling som bland annat innebär att medarbetarna tar del av skolutvecklingsfrågor och driver olika projekt. Eleverna är mycket delaktiga i utvecklingen av vår stora skolgård - allt med ett hållbart utvecklingsperspektiv.

Fritidspedagog, Grundlärare mot fritidshem

Arbetsuppgifter

Som fritidspedagog har du huvudfokus mot fritidshemsverksamheten. I uppdraget ingår att samverka med övriga pedagoger i arbetslaget såsom lärare och förskollärare, där dina personliga kompetenser används utifrån elevernas behov. Du arbetar utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd för fritidshem och omsätter dem till meningsfullt lärande för eleverna. Fritidspedagogerna som redan arbetar på skolan uppskattar våra strukturerade och ändamålsenliga planeringstider, såväl enskilda som gemensamma.

Tillsammans med dina kollegor skapar du ett gott arbetsklimat och har ett professionellt förhållningssätt samt bidrar till en optimal lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs att du är behörig fritidspedagog eller grundlärare mot fritidshem samt att du har ett stort IKT-intresse och vana av att använda dig av digitala hjälpmedel i undervisningen.

Du är en naturlig och trygg ledare i lärmiljön och du bemöter din omgivning med respekt, lyhördhet och nyfikenhet. Du har höga förväntningar och ställer tydliga krav på varje elev. Du bidrar till att varje elev utvecklas - får kunskap, drivkraft och motivation. Att samverka med andra faller sig naturligt och du har förmåga att kommunicera - dina elever vet vad de kan, vart de ska och hur de ska ta sig dit.

Som person är du lösningsfokuserad och har en positiv inställning till skolutveckling och till att lära av varandra. Du är väl förtrogen med styrdokumenten för fritidshemmen och har god förmåga att omsätta läroplanens och skollagens innehåll till praktik. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.

Dokumenterad god samarbetsförmåga är ett krav.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-10-21
Sista datum: 2020-12-18

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-09-22

Referensnummer

BSF 362/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Susanne Berndtros
Title: Rektor Byskolan F-6
Telefon: 046-359 76

Facklig(a) företrädare

Namn: Magnus Karlsson
Title: Lärarförbundet
Telefon: 046-359 77 40
Namn: Maria Afzélius
Title: Lärarförbundet
Telefon: 046-359 77 48

Utbildningsområde 4

Tillbaka till lista