Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Vi anser att engagerade och nyfikna pedagoger är en förutsättning för att skapa en hög kvalité på vår förskola. Vår barnsyn, med kompetenta och medskapande barn, är verktygen för att skapa en utvecklande och lärorik miljö. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat och har en tydlig struktur för hur vi dokumenterar barnens lärprocesser och det systematiska kvalitetsarbetet. I vårt tema och projektinriktade arbetssätt utgår vi från barnens intressen och låter barnens inflytande få en stor plats i hur arbetet drivs vidare. Vi har en fin utemiljön som utmanar och stimulerar barnens utveckling och lärande.

Vår förskola är en demokratisk mötesplats där vi tror på mångfaldens dynamik och där trygghet, kreativitet och glädje får stort utrymme. Vi har tillgång till två ateljerister som handleder och stöder arbetslagen i deras arbete för att utveckla verksamheten. Vi hoppas att DU är den pedagog vi söker som tillsammans med oss vill utveckla våra barns unika förmågor med t ex musik, utepedagogik, digitala uttryck, kommunikation och kreativitet.

Förskollärare Parkstugans förskola

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som förskollärare på Parkstugans förskolan. Som förskollärare ansvarar du för utbildningen och du leder och utvecklar den pedagogiska utbildningen i ett nära samarbete med dina kollegor, barnskötare och andra förskollärare.

På förskolan arbetar vi i arbetslag, men har även ett gemensamt tema för alla förskolorna i Veberöd. Vi har gemensamma kompetensutvecklingsdagar där vi hjälper och stöttar varandra i vårt utvecklingsarbete. Vi ser det kollegiala lärandet som en viktig del mellan förskolorna i hela Veberöd och vi använder även goda utbildningsexempel som en del av kompetensutvecklingen.

Förskolorna i Veberöd har tillgång till förskolebibliotek, naturområden för utomhuspedagogik och tre ateljeristor. Vi arbetar med miljöarbete i form av certifiering Skola för hållbar utveckling och har ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete.

Som förskollärare har du reflektionstid i arbetslaget.

Kvalifikationer

Vi söker Dig med Förskollärarexamen. Du har goda ledaregenskaper och är flexibel, kreativ och vågar pröva nya vägar. Vi ser gärna en sökande med erfarenheter från en ReggioEmilia inspirerad verksamhet. Vi värdesätter erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.

Du behöver behärska och vara en användare av digitala verktyg. Vi genomför den pedagogiska dokumentationen om barnens och gruppens lärande i systemet Unikum. Som närvarosystem använder vi Skola 24 och för att dela och sprida information mellan medarbetare använder vi G-Suite.

Som person har du ett professionellt förhållningssätt och en god samarbetsförmåga. Du skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett positivt förhållningssätt och testar gärna nya arbetssätt och metoder för att utveckla dig själv och verksamheten. Du har förmågan att göra barnen delaktiga i utbildningen och har goda egenskaper för att leda och stimulera barnen i deras lärande.

Vi ser gärna både interna och externa sökande.

Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.

Antal tjänster

2

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2020-01-07

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-11-10

Referensnummer

BSF 431/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Annica Cederberg
Title: Rektor
Telefon: 046 - 359 76 02

Namn: Nanny Rovin
Title: HR-administratör
Telefon: 046 - 359 75 77

Facklig(a) företrädare

Namn: Malena Persson

Utbildningsområde 3

Tillbaka till lista