Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Vi söker dig som vill arbeta i ett positivt, kreativt och utmanande gäng där skolutveckling ingår som naturlig del enligt Lgr11 och skollagen.

Skolans vision är att all verksamhet ska genomsyras av kunskap, kreativitet och samarbete och syfta till utveckla Framtidens kompetenser. Vi strävar efter att elevuppgifterna ska vara verklighetsförankrade ("På riktigt") utanför skolan. Fäladsgården samarbetar med flera olika företag, organisationer och länder för att ge stimulans och motivation både till lärare och elever. Skolan använder digitala verktyg i all skolvardag sedan flera år och multimediavana krävs också, helst med hjälp av Mac OS. Vårt fokus detta läsår ligger på att arbeta mer med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, minska stressen och öka elevinflytandet.

Specialpedagog, Fäladsgården Norra Fäladen

Arbetsuppgifter

Tillsammans med ytterligare en specialpedagog tar du ansvar för och organiserar skolans specialpedagogiska insatser. Du medverkar i vårt elevhälsoteam och är där en viktig kugge
i att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och en god arbetsplats för
elever och personal.

Du handleder och coachar personal, men störst fokus ligger på att arbeta med eleverna och
att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna nå målen. Stor del av tjänsten är fokuserad mot att arbeta med eleverna, både enskilt eller in mindre grupper. Så mycket hand-on arbete med eleverna, där du är en viktig person för att stötta eleverna utifrån deras olika förutsättningar och problematik.
Det ingår även att du genomför pedagogiska kartläggningar, läs- och skrivutredningar och liknande.

Tjänstens omfattning går att anpassas efter önskemål, mellan 75-100 %.

Kvalifikationer

Du är behörig specialpedagog och väl förtrogen med grundskolans dokumenteringskrav och skollagens krav när det gäller särskilt stöd till elever.

Som person är du prestigelös och tar på ett naturligt sätt ansvar för att utveckla ditt arbete. Du har även lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och personal. Du intresserar dig för det övergripande arbetet kring lärande och hälsa och kommer att tillhöra elevhälsoteamet där vi ser dig som en viktig del i en helhet. Du har ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och självklart en positiv elevsyn.

Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid / deltid
Tillträde: 2020-01-07

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-12-13

Referensnummer

BSF 470/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Carina Hinn
Title: bitr. rektor
Telefon: 046-3597644

Utbildningsområde 5

Tillbaka till lista