Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, fritid, idrott och kultur samt har cirka 350 medarbetare. En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en god livskvalitet och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region. Förvaltningens verksamhet är därmed en viktig grund i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.

Inom verksamhetsområdet Ungdomspolitik arbetar vi med delaktighet och inflytande bland Lunds unga. Verksamheten vänder sig till alla unga i kommunen oavsett funktionsförmåga i åldrarna 12-25 år. Inom vår verksamhet drivs flera inflytandeforum som Ungdomstinget, Elevrådsdagar och Inflytandecaféer dit Lunds alla unga bjuds in för dialog med politiker och tjänstepersoner i kommunen. Utöver inflytandeforumen driver ungdomsombuden tillsammans med unga från Lund aktuella frågor gentemot kommunens beslutsfattare. Mer information om våra verksamheter går att läsa på www.ungilund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen söker ett ungdomsombud som ska ingå i teamet som arbetar med att göra ungas röster hörda både inom kommunen och i hela Sverige. Flexibilitet, självständighet och initiativförmåga är nödvändiga, liksom en utpräglad känsla för vad ett team kan åstadkomma. Välkomna med era ansökningar.

Ungdomsombud

Arbetsuppgifter

• Tillsammans med ungdomarnas samordningsgrupp planera och genomföra ungdomstingen, elevrådsdagar och inflytandecaféerna samt medverka vid gruppens möten
• Stöttar ungdomstingets samordningsgrupp och eventuella utskott och medverka vid deras möten
• Stötta och coacha unga som får projektstöd/bidrag från förvaltningen
• Ansvara för hemsida och tillse att sociala medier är uppdaterade och tillgängliga
• Medverka aktivt i alla delar av verksamheten ur ett ungdomsperspektiv
• Ta ansvar för lokaler och inventarier
• Medverka till förvaltningens omvärldsanalys ur ett ungdomsperspektiv
• Samverka med andra förvaltningar när det gäller delaktighets- och inflytandefrågor
• Samverka med civilsamhället när det gäller delaktighets- och inflytandefrågor

Kvalifikationer

• Du ska ha en gymnasieexamen och gärna nyligen avslutat gymnasiestudierna
• Engagerad och kunnig i demokrati-, barn- och ungdomsfrågor
• Kunna beskriva hur en kommun fungerar
• Vara väl förtrogen med hur unga rör sig på sociala medier och kunna kommunicera med ungdomar på ändamålsenligt sätt
• Vet vad det innebär att producera och organisera större arrangemang
• Har drivit ett ungdomsprojekt själv eller tillsammans med andra och kan berätta om det
• Social kompetens och helhetstänkande
• Uppskattar att arbeta i ett team
• Kan identifiera sig med målgruppens livsfas och frågeställningar
• Ha kunskap om den nationella ungdomspolitiken
• Ha kunskap om FNs konvention om mänskliga rättigheter och barnkonventionen
• Arbetar på ett innovativt sätt och strävar efter utveckling
• Arbeta normkritiskt för att alla unga ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande
• Erfarenhet från ungt entreprenörskap är meriterande

OBS! Det är nödvändigt att de som söker skriver ett personligt brev i valfri form med högst 2000 tecken som beskriver hur hen ser på Ungdomspolitikens verksamhet och framtid, ungas inflytandes roll i samhället och vad hen anser sig kunna bidra med i verksamheten. Ansökningar utan personligt brev kommer vi att gallra bort.

Tjänsten är 75%

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid
Sista datum: 2020-06-15

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-08-11

Referensnummer

KF-190709
Första omgång i anställningsintervjuerna kan komma att genomföras som gruppintervju. Vi har rökfri arbetstid för kommunens samtliga medarbetare. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Anna Sigurgeirsdottir
Title: Enhetschef Stöd och strategi
Telefon: from 5 augusti 046-359 9169

Facklig(a) företrädare

Namn: Vision
Namn: Kommunal

Enhet ungdomspol. sakomr., Kultur- och fritidsförvaltningen

Tillbaka till lista