Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Vi söker nu en myndighetshandläggare till kvalitet- och myndighetsavdelningen vilket är en ny avdelning sedan årsskiftet 18/19 och är uppdelad i två enheter. Avdelningen ansvarar bland annat för handläggning av ärenden på huvudmannanivå, nämndprocessen, att utveckla förvaltningsövergripande strukturer för systematiskt kvalitetsarbete och förvaltningsövergripande rutiner. Avdelningen erbjuder fortbildning och stöd till organisationen som helhet.

Myndighetshandläggare till Barn- och skolförvaltningen

Arbetsuppgifter

Som myndighetshandläggare ansvarar du för:

• handläggning av ärenden gällande t.ex. skolskjuts, uppskjuten skolplikt, fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolbyte
• handläggning av tillsynsärenden från Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen samt klagomålshantering.
• framtagande av förvaltningsövergripande handlingsplaner, rutiner och dokument
• att se till att arbetet med myndighetsutövning följer gällande lagstiftning.

Tillsammans med rektorer, utbildningschefer och verksamhetschefer ansvarar du för att arbetet med förvaltningsövergripande handlingsplaner, rutiner och dokument implementeras och bedrivs likvärdigt inom hela förvaltningen.

I arbetet som myndighetshandläggare ingår skolbesök och återbesök för att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet lokalt. I din roll ingår också att bidra med goda råd och vara ett starkt stöd till verksamheterna i myndighetsfrågor och myndighetsutövning samt att hålla i utbildningar inom området. Du utgör också stöd till kvalitetsenheten med underlag inför rapporter inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt ingå i arbetet med huvudmannaanalys utifrån koppling mellan resultat och myndighetsutövning.

I uppdraget kommer du ha ett nära samarbete med övriga funktioner inom kvalitet- och myndighetsavdelningen, övriga avdelningar inom stab och administration och verksamheterna. Du kommer att ingå i kommunövergripande nätverk kopplat till rutiner och myndighetsutövning.

Gemensamt för samtliga stödverksamheter är att vi finns till för att avlasta och stödja kärnverksamheten, så att skolledare, lärare och annan pedagogisk personal kan lägga tid och fokus på kärnuppdraget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning med examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att arbeta med handläggning och myndighetsutövning inom offentlig förvaltning och är insatt i de lagar och regler som styr detta arbetet. Du är dessutom väl insatt i bestämmelser för förskola, grundskola och grundsärskola och de verksamheter som ingår inom ramen för dessa skolformer.

Som person är du drivande, serviceminded och strukturerad. Du är självgående samtidigt som du trivs med att arbeta i team. Du har en god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroende. Du har förmågan att driva samverkan med flera olika målgrupper såväl inom som utom förvaltningen.

Du är van vid att arbeta i ärendehanteringssystem, meriterande om du har erfarenhet av W3D3. Du har goda IT-kunskaper och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi söker dig som gärna sätter dig in i nya arbetsuppgifter och områden då vi är en enhet under uppbyggnad.

Du är ambassadör för Barn och skolförvaltningen och Lunds kommun. Ditt bidrag är avgörande!

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-07-16

Referensnummer

BSF 302/2019
Vi kommer att tillämpa löpande urval så skicka gärna in din ansökan redan idag! Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Anna Palm
Title: Myndighetschef

Kvalitet och myndighet

Tillbaka till lista