Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.

Verksamhetsområdet vuxenstöd och psykiatri vänder sig till vuxna personer i Lund med social eller psykisk problematik.Handledare socialpsykiatri/ Nya Magistratsvägen

Arbetsuppgifter

Förekommande uppgifter för handledare på särskilt boende med individuellt stöd i vardagen till brukare med psykisk funktionsnedsättning, somatisk samsjuklighet och LARO behandling. Efter CAN skattning utformas individuellt stöd för den enskilde brukaren i genomförandeplan te x stöd med hygien, städning, läkemedelshantering, sjukvårds eller myndighetskontakter samt stöd för återhämtning till stabil drogfrihet. Boendet har 8 platser för män och kvinnor i ålder + 50 år. Handledare arbetar varannan helg, dag,kväll, helg samt sovande nattjour enligt fast 8 veckors schema. Vid återfall i drogmissbruk kan hot eller våld förekomma.

Kvalifikationer

KY utbildning behandlingsassistent/behandlingspedagog, specialistundersköterska psykiatri, socionom eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av tidigare arbete inom beroendevård, psykiatri eller LARO behandling är meriterande. MI ska implementeras på enheten och varför MI utbildning även är meriterande.
Basal datakunskap för officeprogram och outlook krävs samt att du behärskar svenska språket i tal och skrift. Socialförvaltningen använder Pro Capita IFÖ journalsystem. B körkort är önskvärt.
Nya Magistratsvägen 5 arbetar efter gemensamt fattande mål som strävan mot återhämtning för stabil drogfrihet för brukarna, professionellt förhållningssätt vid bemötande av medarbetare och brukare samt lågaffektivt bemötande t ex i situationer med hot eller våld. Positiv inställning, kommunikation,samarbete och flexibilitet är egenskaper som är viktiga i arbetet med målgruppen brukare.
Enheten ser företrädesvis manliga sökande.

1 tillsvidareanställning som handledare 100 %
1 visstidsanställning som handledare 100 %, vikariat för föräldraledighet minst 6 månader med möjlighet till förlängning.
1 visstidsanställning som handledare 100 %, vikariat minst 3 månader med möjlighet till förlängning.
Handledare sökes under förutsättning att tjänsterna inte måste tas i anspråk av redan anställd medarbetare eller av medarbetare med personföreträdesrätt.

Tillträde snarast. Löpande urval tillämpas och kallelse till intervju kan komma att ske innan ansökningstidens utgång.

Lunds Kommun tillämpar rökfri arbetstid

Antal tjänster

3

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-09-22

Referensnummer

SOC 19-43
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktperson(er)

Namn: Åsa Thun
Title: Föreståndare
Telefon: 046-359 89 21

Facklig(a) företrädare

Namn: Lars Öst
Title: Vision
Telefon: 046-359 52 97

Gruppboende, Socialförvaltningen

Tillbaka till lista